ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА

ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА (ПФГ) — об’єднання, яке створюється за рішенням КМУ на певний строк з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, включаючи програми за міжнародними договорами України, а також з метою виробництва кінцевої продукції. Промислові та інші підприємства можуть бути учасниками ПФГ (або транснаціональної ПФГ, якщо до її складу входять українські та іноземні юридичні особи), наукові, проектні та інші заклади всіх форм власності. У фармацевтичній галузі України ПФГ ще не створювалися, хоча держава опікується соціальними проблемами, до яких належить підвищення доступності ЛП. У складі ПФГ визначається головне підприємство, яке має виняткове право діяти від імені ПФГ як учасника господарських відносин. ПФГ не є юридичною особою і не підлягає державній реєстрації як суб’єкт господарювання. Головне підприємство ПФГ за законодавством України виробляє кінцеву продукцію ПФГ, здійснює її збут, сплачує податки в Україні й офіційно представляє інтереси ПФГ в Україні та за її межами. Учасник ПФГ — підприємство, банк або інша установа, організація, або іноземна юридична особа виробляє проміжну продукцію ПФГ або надає банківські та інші послуги учасникам і головному підприємству ПФГ з метою отримання прибутку. Головне підприємство і учасники ПФГ зберігають статус юридичної особи, а також незалежність у здійсненні виробничої, господарської й фінансової діяльності відповідно до закону і положень Генеральної угоди про спільну діяльність, яка підлягає затвердженню КМУ. Головне підприємство або учасник ПФГ не несе відповідальності щодо зобов’язань держави, а держава — щодо зобов’язань ПФГ. Головне підприємство не відповідає за зобов’язаннями учасників, у свою чергу учасники — за зобов’язаннями головного підприємства, якщо інше не обумовлено Генеральною угодою.

Підприємство, організація, установа може бути головним підприємством тільки одного ПФГ. У складі ПФГ може бути тільки один банк. Головним підприємством ПФГ не може бути торгове підприємство, банк, фінансово-кредитна установа, а тільки промислове підприємство з виробництва кінцевої продукції. Забороняється створювати ПФГ у сфері торгівлі, споживання, побутового обслуговування населення, транспортних послуг. ПФГ не має статусу юридичної особи, тому право діяти від його імені надається виключно головному підприємству. КМУ приймає до розгляду проект створення ПФГ за умов розрахункового обсягу реалізації кінцевої продукції, еквівалентної сумі 100 млн дол. США за рік, починаючи з другого року після створення ПФГ. Рішення про створення (реєстрацію) транснаціональної ПФГ приймається КМУ тільки за умов попереднього укладення міжнародного договору, що підлягає ратифікації ВР України. Порядок створення й припинення діяльності ПФГ регулюються Положенням про створення (реєстрацію), реорганізацію й ліквідацію ПФГ, затвердженим постановою КМУ.

Закон України «Про промислово-фінансові групи в Україні» від 21.11.1995 р.; Господарський кодекс України (ст. 123) — Х., 2003; Постанова КМУ «Про затвердження положення про створення і реорганізацію і ліквідацію ПФГ» від 20.07.1996 р. № 781.


Інші статті автора