ПРОМИСЛОВИЙ МАРКЕТИНГ

ПРОМИСЛОВИЙ МАРКЕТИНГ — один із видів маркетингу, вивчає всі сторони діяльності організацій та установ на промисловому ринку. Промисловий ринок — це ринок, який включає осіб, фірми, підприємства, організації, що отримують товари та послуги для використання у виробництві, перепродажу або здавання в оренду. На противагу йому споживчий ринок — особи, які користуються товарами та послугами для особистого чи сімейного споживання. Таким чином, критерієм поділу ринку на промисловий і споживчий є характер споживання придбаних товарів. Саме ця структура ринку є об’єктом маркетингового управління. Зростання промислового ринку відображає реальні зміни в економіці, пов’язані зі збільшенням обсягів промислових послуг і розвитком таких видів економічних відносин, як інформаційний ринок, консалтинг, ринок цінних паперів, торгівля, ноу-хау. Споживачами промислового ринку є промислові, сільськогосподарські й торговельні підприємства та підприємства промислових послуг. П.м. як один із видів напрямків маркетингу передбачає вивчення таких складових економічної діяльності організацій: специфіки попиту на промислові товари, процесів постачання на промисловому ринку, маркетингових досліджень на ринку промислових товарів, ринкового сегментування та позиціонування, розроблення продуктової стратегії, стратегії розвитку нового продукту, ціноутворення, розповсюдження, особистого продажу, реклами на промисловому ринку, стратегії планування, міжнародних аспектів. Діяльність фармацевтичних виробничих підприємств пов’язана з використанням положень П.м., оскільки вони для забезпечення роботи закуповують обладнання, сировину, допоміжні та пакувальні матеріали, користуються електроенергією, лізинговими та консалтинговими послугами тощо.

Акимова И.М. Промышленный маркетинг. — К., 2001; Старостіна А.О. Промисловий маркетинг. — К., 1997.


Інші статті автора