ПРОДУКТ

ПРОДУКТ (англ. product < лат. productus — вироблений) — вироблений матеріальний або нематеріальний результат праці людини (предмет, наукове відкриття, ідея тощо) або речовина, отримана хімічним шляхом з інших речовин, або наслідок, результат, породження чого-небудь. Нематеріальні П. праці називають «послуги». Процес пошуку нових ЛП як П. базується на зовнішніх (покупці, конкуренти, посередники) та внутрішніх джерелах виробничих підприємств, наукових лабораторій, навчальних та науково-дослідних закладів та інститутів. Серед творчих методів пошуку нових препаратів виділяють мозкові атаки (класична, анонімна, деструктивна, конструктивна, техніка творчої співпраці тощо), конференції ідей, синектику, методи морфологічного аналізу, контрольних запитань, словесних асоціацій, колективного блокноту тощо. Порівняння ЛП конкурента або будь-якої його частини, з препаратом свого підприємства з метою підвищення його конкурентоспроможності на основі системи методів оцінки (бенчмаркінг) є найбільш значущим у процесі створення П. При натуральному виробництві П. праці має лише натуральну форму, а з появою товарного виробництва він виступає як товар. Необхідність та цінність П. (виробу), який би він не був інноваційний, визначається лише в умовах ринку. П., що задовольняє потребу (матеріальні вироби, послуги, ідеї, технології), на ринку виступає як товар (див. Новий товар та Товар). Важливими складовими П. як товару є якість (для ЛП це ефективність та безпека використання, відповідність вимогам специфікацій), конкурентоспроможність та економічна вигода. Фармацевтичний П., який пройшов державну експертизу в МОЗ і зареєстрований, одержує статус ЛЗ. Виробництво П. здійснюється поетапно. В процесі виробництва, обігу в оптовій та роздрібній мережі, використання в лікуванні хворих ЛП знаходиться під підвищеним наглядом суб’єктів фармацевтичного ринку та державних контролюючих органів. Виробництво ЛП здійснюють на основі положень та вимог НТД (технічний та технологічний регламенти на виробництво) і АНД. Загальна кількість фармацевтичного П., виробленого за певний проміжок часу (у світі, країні, галузі, на підприємстві, окремим працівником) визначається як продукція. Розрізняють валову (показник загального об’єму виробництва продукції (робіт, послуг) підприємства, галузі тощо в грошовому вираженні), готову або товарну (призначена виробником для відпуску або продажу, відповідає стандартам і забезпечена паспортом якості), реалізовану (обсяг продукції, який відпущений покупцю) продукцію.

Гаркавенко С.С. Маркетинг. — К., 2002; Лікарські засоби. Належна виробнича практика (Настанова СТ-Н МОЗУ 42–4.0:2008). — К., 2009; Мнушко З.Н., Дихтярева Н.Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. II. Маркетинг в фармации / Под ред. З.Н. Мнушко. — Х., 2008; Надлежащая производственная практика лекарственных средств / Под ред. Н.А. Ляпунова, В.А. Загория, В.П. Георгиевского и др. — К., 1999; Окрепилов В.В. Управление качеством. — М., 1998; Сергиенко О.М. В погоне за мечтой! Импорт–экспорт, производство ГЛС: итоги 2009 г. // Еженедельник Аптека — 2010. — № 8 (729).


Інші статті автора