ПРИЙМЕНКО Борис Олександрович

ПРИЙМЕНКО Борис Олександрович (9.09.1939 р., м. Синельникове Дніпропетровської обл.) — доктор фармацевтичних наук (1985), професор (1985), завідувач кафедри органічної та біоорганічної хімії Запорізького державного медичного університету (1975–2012).

priymenko.tifЗакінчив Запорізький фармацевтичний інститут (1963).

Працював: завідувач аптеки № 141 Запоріжжя (1963–1965), асистент кафедри органічної хімії (1965), доцент (1974), завідувач (1975–2012) кафедри органічної хімії Запорізького державного медичного університету.

Напрями наукових досліджень: пошук БАР у ряді імідазолу та його конденсованих похідних.

Науково-практичні здобутки: автор понад 500 наукових праць, у т.ч. 150 авторських свідоцтв та патентів. Підготував 14 кандидатів та 3 докторів наук.

Основні праці: Синтезы и превращения в ряду производных 2-аминоимидазола (канд. дис.). — Днепропетровск, 1971; Аннелированные имидазольные системы и их реакционная способность и биологическая активность (докт. дис.). — М., 1983; Синтез производных имидазо[1,2-a]имидазола на основе 2-аминоимидазолов // ХГС. — 1971. — № 12 (співавт.); Синтез производных имидазо[1,2-a]имидазола на основе 2-галогенимидазолов // ХГС. — 1971. — № 9 (співавт.); Синтез производных 2,3-дигидроимидазо[1,2-а]имидазола // ХГС. — 1971. — № 9 (співавт.); Синтез и биологическая активность производных 2-меркаптоимидазола // Хим.-фармац. журн. — 1978. — № 5 (співавт.); Масс-спектрометрическое изучение некоторых 7-моно- и 7,8-дизамещенных и конденсированных производных 3-метилксантина // Журнал орг. та фармац. хімії. — 2006. — Т. 4, вип. 1 (13) (співавт.); Синтез та біологічна дія 8-амінозаміщених 3-метил-7-п-хлорбензилксантину // Запорізький мед. журн. — 2007. — № 6 (співавт.).

Ученые Украины — фармации / Под ред. проф. И.М. Перцева. — Х., 1991.


Інші статті автора