ПРЕКУРСОРИ

ПРЕКУРСОРИ (лат. prae — попереду, перед + cursus — напрямок) — речовини та їх солі, класифіковані в міжнародних конвенціях як хімічні матеріали, що використовуються для приготування наркотичних (див. Наркотики) і психотропних речовин (див. Психотропні речовини), а також хімічні речовини та їх солі, що використовуються з аналогічною метою і віднесені Комітетом з контролю за наркотиками при МОЗ України до зазначеної категорії. КМУ затверджено перелік П. у вигляді таблиці (списку № 1 та списку № 2).

Список № 1. Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких вжито певні заходи контролю

Міжнародна непатентована назва Хімічна назва
N-Ацетил-антранілова кислота 2-Ацетиамінобензойна кислота
Ергометрин Бета-пропаноламід лізергінової кислоти малеат, 9,10-дидегідро-N-[(S)-2-гідрокси-1-метилетил]-6-метилерголін-8β карбоксіамід малеат
Ерготамін Ерготаман 3´, 6´, 18-тріон, 12´-гідрокси-2´метил-5´-(фенілметил)-(5´α),[R-R*,R*)]-2,3-дигідроксибутандіоат
Ефедрин [R-(R*,S)]-α-[1-(метиламіно)етил]-фенілметанол, 1-феніл-2-(метиламіно)-пропанол
Ізосафрол 3,4-метилендіокси-(1-пропеніл)бензол
Лізергінова кислота 9,10-Дидегідро-6-метилерголін-8β-карбонова кислота
3,4-Метиленді-оксифеніл-2-пропанон (3,4-МДФ-2П) 3,4-Метилендіокси-(пропіл-2-он)бензол
Піперональ 3,4-(Метилендіокси)бензальдегід, геліотропін
Псевдоефедрин [S-(R*, R*)]-α-[1-(метиламіно)етил]-феніл-метанол, 1-феніл-2-(метиламіно)-пропанол
Сафрол 3,4-Метилендіоксіалілбензол
Фенілацетон 1-Феніл-2-пропанон; метилбензилкетон
Фенілпропаноламін (ФПА, норефедрин) (±)-2-Аміно-1-фенілпропранол-1

Список № 2. Прекурсори, стосовно яких вживаються певні заходи контролю

Міжнародна непатентована назва Хімічна назва
Ангідрид оцтової кислоти Оцтовий ангідрид
Антранілова кислота 2-Амінобензойна кислота
Ацетон 2-Пропанон
Етиловий ефір Діетиловий ефір
Калію перманганат Калій марганцевокислий
Метилетилкетон 2-Бутанон
Піпередин Гексагідропіридин, пентаметиленімін
Сірчана кислота Сульфатна кислота
Соляна кислота Хлористоводнева кислота
Толуол Метилбензол
Фенілоцтова кислота Альфа-толуїлова кислота

Примітка. До цих списків також включають солі перелічених речовин у разі, коли утворення таких солей можливе, за винятком солей сірчаної та соляної кислот. Матеріали, що містять не менше ніж 10% таких П., як ацетон, етиловий ефір, метилетилкетон та толуол, підлягають тим же заходам контролю, що й П.

Закон України «Про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» / Відомості ВР, 1995. — № 10; Петюнін Г.П., Полях А.М., Шепітько В.Ю. Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори. — Х., 2006; Постанова Кабінету Міністрів України від 6.05.2000 р. № 770.


Інші статті автора