ПРЕДМЕТ НАВЧАЛЬНИЙ

ПРЕДМЕТ НАВЧАЛЬНИЙ, дисципліна навчальна — науково обґрунтована система знань, умінь, навичок з відповідних галузей науки, техніки і культури, що вивчається. Обсяг, зміст і послідовність вивчення П.н. має відповідати навчальним планам і програмам середніх спеціальних навчальних закладів, вищих навчальних закладів тощо, а зміст — узгоджуватися з дидактичними принципами. До П.н. входять різні форми знань: наукові факти, уявлення, поняття, провідні ідеї та основні теорії тієї чи іншої науки, а також система навчально-пізнавальних і практичних умінь і навичок. Викладення матеріалу у П.н. може бути індуктивним і дедуктивним, причому індуктивне викладення більш доцільне у початкових класах, дедуктивне — у старших.

Український педагогічний словник. — К., 1997.


Інші статті автора