ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ

ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ — здатність людини виконувати трудові операції, брати участь у трудовій діяльності. П. залежить від загального стану здоров’я, рівня загальноосвітньої та професійної підготовки, характеру життєвих цілей, організації та умов праці, морально-психологічного клімату в трудовому колективі, стосунків у сім’ї, житлово-побутових умов та інших факторів (психологічні та фізіологічні). Виділяють три фази П. протягом дня: 1) входження в режим праці; 2) стійка П.; 3) поява та накопичення втоми (зниження П.). Вони повторюються двічі: до перерви на обід і після неї. Однак у другій половині робочого дня перші дві фази є коротшими, а рівень П. нижчий, ніж у першій половині робочого дня. Причина — накопичення втоми. Для її усунення й забезпечення високого рівня П. персоналу ФП необхідно передбачати правильне чергування часу роботи й часу відпочинку. Розрізняють внутрішньозмінний, тижневий, місячний і річний режими праці та відпочинку.

Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці. — К., 2000; Пилипенко С.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини. — Х., 2004; Поляков И.А. Справочник экономиста по труду. — М., 1988.


Інші статті автора