ПРАЗИКВАНТЕЛ

ПРАЗИКВАНТЕЛ (Praziquantelum). (R,S)-2-Циклогексилкарбоніл-1,2,3,6,7,11b-гексагідро-4Н-піразино[2,1-а]ізохінолін-4-он.

C19H24N2O2                                                  Мол. м. 312,4

Praziquantelum.ai

АФІ синтетичного походження. Білий кристалічний порошок, розчинний у спирті, дихлорметані, дуже малорозчинний у воді; Тпл =136–140 °С. Зберігають у герметичній тарі, захищеній від світла.

Ідентифікують за ІЧ-спектром поглинання субстанції; визначають Тпл; методом ТШХ на силікагелі в системі розчинників метанол — толуен (15:85), проявник — пари йоду. Кількісно визначають спектрофотометрично при λmax=265 нм в етанолі (40 мг на 100 мл).

Фармакологічна група. Р02В А01 — протигельмінтні препарати.

Фармакологічний ефект. Антигельмінтний.

Застосування. Шистосоматоз, трематодоз, клонархоз, опісторхоз, теніоз, парагонімоз, метагонімоз, фасціолопсидоз, гіменолепідоз, дифілоботріоз, нейроцистицеркоз.

Вартанян Р.С. Синтез основных лекарственных средств. — М., 2004; Компендиум 2015 — лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко. — К., 2015; От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; European Pharmacopoeia 5; Тhе Меrc index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological / 13 Ed, 2001. — № 1.


Інші статті автора