ПРАВА СПОЖИВАЧІВ

ПРАВА СПОЖИВАЧІВ. Споживачі під час замовлення, придбання або використання товарів, робіт і послуг (далі — товар) з метою задоволення своїх потреб мають право на гарантований рівень споживання, належну якість і безпеку товарів, необхідну, доступну та достовірну інформацію про кількість, якість і асортимент товарів, на державний захист своїх прав, відшкодування збитків, завданих товарами неналежної якості, а також шкоди, заподіяної небезпечними для життя й здоров’я людей товарами, на звернення до суду та інших уповноважених органів влади за захистом порушених прав або законних інтересів. Сукупність законодавчих норм і правил, спрямованих на захист інтересів споживачів, що реалізуються різними державними установами у цій сфері, а також організаціями споживачів, представляють споживче право. Продукція, роботи та послуги фармацевтичних організацій і рівень їх якості як такі, що суттєво впливають на стан та здоров’я людини, підлягають спеціальному державному регулюванню й контролю. У фармацевтичних організаціях, включаючи аптеки, як товар, крім ЛП, широко використовують ДД до їжі, СХП, парфумерно-косметичні засоби, перев’язувальний матеріал, предмети догляду й інші медичні приладдя, дитяче харчування, імунобіологічні та ветеринарні препарати, дитячі пелюшки, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів з целюлози або її замінників, термометри, індивідуальні діагностичні прилади та ін. Фармацевтична і парафармацевтична продукція проходить державну експертизу, спеціальну систему сертифікації та реєстрації, а діяльність — ліцензування, акредитацію. Визначається продукція, яка відпускається за рецептом. МОЗ, згідно з матеріалами доклінічних досліджень та клінічних випробувань, заносить ЛП до державного реєстру, затверджує АНД, технологічний регламент, інструкцію для медичного застосування препарату для спеціалістів та листок-вкладиш як інструкцію для пацієнта. ДД до їжі (нутрицевтики, еубіотики, парафармацевтики) та СХП проходять санітарно-гігієнічну експертизу в МОЗ, експертизу в системі Держстандарту. Затверджуються технологічна інструкція, технологічні умови виробництва, склад етикетки, листок-вкладиш для пацієнта та висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи. З метою проведення єдиної державної політики та підвищення рівня стандартів якості продукції в Україні введено державні реєстри виробів медичного призначення, СХП, дезінфекційних засобів, висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи. В процесі виробництва відповідність якості кожної серії ЛП підтверджується сертифікатом якості виробника згідно з критеріями АНД, а деяких — додатково і сертифікатом аналізу, який видається незалежною сертифікованою (атестованою) лабораторією. Інформація, що забезпечує можливість свідомого й компетентного вибору товарів, повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару і має містити: назву товару, дані про основні властивості товарів, а щодо ліків, ДД до їжі, продуктів харчування — про склад, номінальну кількість (масу, об’єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, відомості про вміст шкідливих для здоров’я речовин порівняно з вимогами нормативно-правових актів та нормативних документів і протипоказання до застосування; позначку про застосування генної інженерії під час виготовлення товарів; дані про ціну (тариф), умови та правила придбання товарів; дату виготовлення; відомості про умови зберігання; гарантійні зобов’язання виробника (виконавця); правила та умови ефективного і безпечного використання товарів; термін придатності товарів, відомості про необхідні дії споживача після його закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій; найменування та адресу виробника. Виробник (виконавець) зобов’язаний інформувати споживача про можливий ризик і про безпечне використання товару за допомогою прийнятих у міжнародній практиці позначень. Реалізація та використання вітчизняних та імпортних товарів, виконання робіт та надання послуг, що підлягають обов’язковій сертифікації згідно з чинним законодавством, без сертифіката відповідності забороняються. Механізм реалізації захисту П.с. та відносини між споживачами товарів і виробниками (виконавцями, продавцями) регулюються законом про захист П.с. та іншими законодавчими актами. У разі придбання споживачем продовольчих товарів неналежної якості продавець зобов’язаний замінити їх на якісні товари або повернути споживачеві сплачені ним гроші, якщо вказані недоліки виявлені у межах терміну придатності. Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, у якого він був придбаний, якщо товар не підійшов за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню), затверджується КМУ. До цієї категорії віднесено і ЛП. Виробник (виконавець) зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі завдані споживачам збитки, пов’язані з відкликанням товарів. Державний захист прав громадян як споживачів здійснюють спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту П.с. та його територіальні органи, установи державного санітарно-епідеміологічного нагляду України, органи виконавчої влади і місцевого самоврядування відповідно до законодавства, а також судові органи. З метою захисту своїх прав та законних інтересів громадяни можуть об’єднуватися на добровільній основі у громадські організації споживачів (об’єднання споживачів). Захист П.с., передбачених законодавством, здійснюється судом. Споживачі звільняються від сплати державного мита за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав. При задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

Закони України «Про захист прав споживачів», «Про об’єднання громадян», «Про лікарські засоби»; Цивільний Кодекс України.


Інші статті автора