ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА

ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА — сукупність ресурсів, які визначають його можливості здійснювати у майбутньому виробництво товарів і послуг, одержувати доходи і прибуток. Виділяють такі види П.п.: виробничий, інноваційно-інвестиційний, трудовий, соціально-економічний. Виробничий П.п. — сукупність факторів виробництва (головних ресурсів), що визначають реальний обсяг продукції, який здатне виробити підприємство при повному використанні ресурсів, які знаходяться у його розпорядженні. Інноваційно-інвестиційний П.п. — уся сукупність його ресурсів, включаючи виробничі, фінансові, інтелектуальні, інформаційні та інші, необхідні для здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності й впровадження у виробництво нових ЛП і технологій. Накопичений підприємством інноваційно-інвестиційний потенціал характеризує його сприйнятливість до подальших нововведень уже вищого рівня. Використання нових або вдосконалених технологій, упровадження у виробництво і виведення на ринок нових і якісніших ЛП, використання прогресивних форм організації й управління сприяє подальшому підвищенню конкурентоспроможності підприємства, його ефективності і в кінцевому підсумку визначає його здатність розвиватися на власній основі. Трудовий П.п. — це існуючі тепер і в перспективі трудові можливості, які характеризуються кількістю персоналу підприємства, його професійно-освітнім рівнем та іншими якісними характеристиками. Соціально-економічний П.п. — уся сукупність його ресурсів, яка визначає його здатність до стійкого економічного і соціального розвитку.

Посилкіна О.В., Толочко В.М. Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств. — Х., 2001; Посилкіна О.В. Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва: проблеми фінансового забезпечення. — Х., 2002; Райзберг Б.А., Лозовский Л.М., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. — М., 1998.


Інші статті автора