ПОСТАЧАННЯ

ПОСТАЧАННЯ (англ. delivery — доставка) — комплекс організаційних, економічних і техніко-технологічних заходів, спрямованих на забезпечення товарною масою ФП. Розрізняють складські П. (через склад посередника) і транзитні П. (від виробника безпосередньо споживачу). Транзитні П. ФП розподіляються на транзитні з участю в розрахунках (розрахунки з постачальником бере на себе посередник), транзит без участі в розрахунках (посередник організує товарообіг між постачальником і споживачем, отримуючи за це комісійну винагороду, але сам не купує, не продає і не складує товар). Дострокове П. виконується раніше за встановлені зобов’язання. П. незамовленої продукції — П. (без угоди зі споживачем) продукції, не передбаченої угодою поставки або замовлення. Несвоєчасне П. — дострокове або прострочене П. П. «під ключ» — це П. обладнання ФП з одночасним наданням низки послуг (монтаж, пусконалагоджувальні роботи, підготовка кадрів, гарантійне П. запасних частин та ін.). П. продукції за прямими довготривалими господарчими зв’язками передбачає П. субстанцій та ЛП підприємством-виробником підприємству-споживачу на основі довгострокових господарчих зв’язків і прямих господарчих договорів між ними. П. прострочене — це П., що здійснюється пізніше установленої зобов’язаннями з поставок дати. Головні аспекти П. на ФП: організаційно-економічний (охоплює питання організації переддоговірної та договірної роботи) і матеріальний (охоплює питання реалізації договірних зобов’язань сторін). Форма організаційно-правових документів П. — договір П., який встановлює чіткі взаємостосунки постачальників і покупців. Момент П. визначається з урахуванням специфіки продукції. Облік П. здійснюється в натуральних і вартісних показниках. До систем П. ФП в умовах ринкової економіки висуваються такі вимоги: забезпечення безупинного потоку субстанцій, основних і допоміжних матеріалів, надання послуг; управління запасами; робота з постачальниками і пошук компетентних постачальників; стандартизація процесу закупівлі стандартних субстанцій, основних і допоміжних матеріалів; оптимізація цього процесу за критеріями ціна/ефективність; розвиток та досягнення гармонійних і продуктивних стосунків із співробітниками інших функціональних підрозділів ФП.

Гаджинский А.М. Логистика. — М., 2000; Логистика. / Под ред. Б.А. Аникина. — М., 1998; Миротин Л.Б., Ташбаев И.Э. Логистика для предпринимателя: Основные понятия, положения и процедуры. — М., 2002; Фармацевтична логістика / За ред. О.В. Посилкіної. — Х., 2004.


Інші статті автора