АДЕНОЗИНТРИФОСФАТАЗИ

АДЕНОЗИНТРИФОСФАТАЗИ (АТФ-фосфогідролази, АТФази) — ферменти класу гідролаз, що каталізують гідроліз АТФ із відщепленням кінцевого залишку фосфорної кислоти та утворенням аденозиндифосфату (АДФ). А. поряд з гідролізом АТФ каталізують також його синтез. Одні А. виявляють максимальну активність у присутності іонів Мg2+, Са2+, а інші — у присутності іонів К+ і Nа+. АТФази містяться у клітинах тварин, рослин та мікроорганізмів. Деякі АТФази зв’язані з мембранами клітин та клітинних органел. Дія таких АТФаз поєднана з перенесенням різних речовин та іонів крізь біол. мембрани. Найбільш поширеними транспортними АТФазами є Na+/K+-АТФаза, Са2+-АТФаза і Мg2+-АТФаза, які забезпечують процеси активного транспорту речовин та іонів.

Біологічний словник / За ред. К.М. Ситника і В.О. Топачевського. — К., 1986; Боєчко Ф.Ф., Боєчко Л.О. Основні біохімічні поняття, визначення і терміни. — К., 1993; Химическая энциклопедия. — М., 1988.


Інші статті автора