ПОСТАВКА

ПОСТАВКА — процес передавання виробником (продавцем) товару покупцеві, який означає припинення зобов’язань за ф’ючерсним контрактом у разі передання покупцеві реального товару, а також визначає форму договору купівлі-продажу, згідно з яким продавець (виробник) або посередник зобов’язується передати покупцеві відповідний вид товару в установлений термін. Кожна отримана П. має бути своєчасно перевірена на відповідність із замовленням і супроводжувальною документацією за типом товару, асортиментом, кількістю, ціною, маркуванням, за наявністю сертифіката якості. Поряд з цим кожен контейнер необхідно оглянути на предмет пошкодження або забруднення. Потрібно зберігати реєстраційні записи про кожну П., які повинні містити опис товару, його якість і кількість, найменування постачальника, № серії постачальника, дату одержання і № серії, присвоєної при одержанні. Необхідно дотримуватись національних правил (якщо вони встановлені) щодо термінів зберігання цих документів. Відбір зразків для аналізу (митна лабораторія, контрольно-аналітична лабораторія та ін.) може здійснюватись тільки кваліфікованими і спеціально підготовленими співробітниками у повній відповідності з інструкціями щодо відбору проби. Проба має бути репрезентативною щодо серії, з якої вона відбирається. Необхідно зберігати докладну документацію з переліком усіх отриманих і відвантажених товарів відповідно до певної системи. Відбір товарів та їх відвантаження здійснюються лише після отримання замовлення. Постачальники відпрацьовують правила (процедуру) відвантаження з урахуванням необхідних заходів безпеки залежно від конкретних матеріалів, особливо це стосується ЛП. Тара для транспортування повинна забезпечувати достатній захист товару від зовнішніх впливів і бути чітко та ясно маркованою (див. Тара). Рекомендовано використовувати засоби моніторингу температурних та інші умови у процесі транспортування товарів. Особливо це стосується термолабільних та інших нестійких лікарських субстанцій та препаратів. Необхідно зберігати всі супроводжувальні документи на товари, що відвантажені. Вони мають містити таку інформацію: дата відвантаження, назва та адреса замовника, опис продукту, напр.: назва лікарської форми, доза, № серії, кількість. Імпортери повинні зберігати документацію щодо всіх увезених (імпортованих) продуктів, включаючи їх опис, таким чином, щоб це відповідало всім національним правилам і положенням. П. з оплатою акредитивом — П. товарів, при якій банк за дорученням покупця бере на себе зобов’язання оплатити продавцю вартість товарів після подання вказаних в угоді документів у визначений термін. П. комплектна — П. передання всієї сукупності товарів, що дає можливість комплексного використання, а також постачання промислового устаткування, верстатів і механізмів, які формують єдиний техніко-технологічний комплекс. П. оптимальна — обсяг партії товарів широкого вжитку, що постачається споживачам з урахуванням мінімальних транспортних витрат і витрат на зберігання товарів. П. товарів консигнаційна — П. товарів на склад компанії замовника, які не включають до запасів, оскільки право власності на них залишається за виробником (постачальником) до моменту фактичної реалізації, що забезпечує постачальнику надійне страхування від можливого банкрутства або неплатоспроможності замовника.

Директива совета ЕС от 31 марта 1992 г. «О правилах оптовой реализации лекарственных препаратов для человека (92 /25/ЕЕС). Лицензирование в Европейском Союзе: фармацевтический сектор / Усенко В.А., Спасокукоцкий А.А. — К., 1998; Директива комиссии ЕС от 13 июня 1991 г. «Об установлении принципов и правил надлежащей производственной практики лекарственных препаратов для человека» (91/356/ЕЕС). Лицензирование в Европейском Союзе: фармацевтический сектор / Усенко В.А., Спасокукоцкий А.А. — К., 1998; ЕЕ: У 3 т. — К.–Тернопіль, 2001; Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку: нормативна база. — Х., 2001; Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів» від 18 січня 2003 р. № 58.


Інші статті автора