ПОСЛУГИ

ПОСЛУГИ — це об’єкти продажу у вигляді дій, вигоди або задоволення. Їх надання може/не може бути пов’язаним з матеріальним продуктом. Тому за функціональними ознаками П. поділяють на дві групи: матеріальні, результати яких переважно мають матеріальну форму — побутові, транспортні, торговельні, комунальні П. Вони забезпечують задоволення матеріально-побутових потреб, сприяють збільшенню вільного часу споживачів; нематеріальні — П. з охорони здоров’я, культури, мистецтва, туризму, спорту, освіти та ін. Вони забезпечують моральний і фізичний розвиток особистості, збільшення корисного ефекту її трудової діяльності. Відмінність П. від матеріального товару зумовлена: природою продукції; складністю стандартизації та контролю якості; відсутністю складів продукції; важливістю фактора часу; структурою каналів розподілу. За результатами корисного ефекту, який може бути отриманий від споживання П., вони можуть бути класифіковані як: виробничі (інжиніринг, лізинг, ремонт та обслуговування, підготовка продукції до виробничого використання та ін.); розподільчі (торгівлі, транспорту, зв’язку та ін.); професійні (надаються банками, страховими, фінансовими, консультативними, рекламними та іншими фірмами); споживацькі (дії, які сприяють благоустрою домашнього господарства і використанню вільного часу для розваг); громадські (телебачення, радіо, освіта, культура, охорона здоров’я тощо). До основних характеристик П. належать: невідчутність, яка означає, що їх неможливо продемонструвати, побачити, спробувати, транспортувати, зберігати або вивчати до отримання. Намагаючись зменшити невідчутність, споживачі аналізують зовнішні ознаки якості П. (напр. розміщення офісу, інтер’єр, інформацію, що надається, персонал продавця П., ціни та ін.); невід’ємність, яка означає, що П. одночасно і надаються, і споживаються. Їх не можна відокремити від джерела, незалежно від того, надається П. людиною чи машиною (напр. лікар — хворий, банкомат — клієнт банку тощо); непостійність якості означає, що якість П. може змінюватися залежно від того, хто, де, коли і як надає П.; недовговічність П. означає, що її не можна зберігати з метою подальшого продажу або використання; відсутність власності означає, що П. не є будь-чиєю власністю. На відміну від товару споживач П. має до неї доступ протягом обмеженого періоду. Діяльність аптечних підприємств передбачає надання певного кола П.: першої долікарняної допомоги та деяких медичних послуг (вимірювання АТ, температури тіла), доставка ЛП хворому, прийом замовлень за телефоном, прокат предметів для нагляду за хворими, довідки про наявність ЛП в аптечній мережі тощо. П. лікарям та працівникам органів охорони здоров’я передбачають підготовку і надання інформаційних матеріалів з різних аспектів використання ЛП. Іншим організаціям і установам надаються П. з оренди приміщень переважно для організації діяльності медичного характеру. Для підприємств — виробників фармацевтичної продукції, оптових посередників аптеки надають П. з проведення маркетингових досліджень попиту і пропозиції на конкретні види (групи) фармацевтичної продукції, цін, потреб споживачів. Поширене надання консультативних, рекламних, інформаційних та інших видів П.

Крилова Г.Д., Соколова M.И.. Mаркетинг. Теория и 86 ситуаций. — M., 1999; Мнушко З.Н., Дихтярева Н.Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. II. Маркетинг в фармации / Под ред. З.Н. Мнушко. — Х., 2008.


Інші статті автора