ПОРТНЯГІНА Віра Олександрівна

ПОРТНЯГІНА Віра Олександрівна (17.05.1928, м. Каїнськ Новосибірської обл. — 02.10.2005, м. Боярка Київської обл.) — доктор хімічних наук (1972), завідувач лабораторії хімічного синтезу (1976–1990) Київського науково-дослідного інституту (НДІ) фармакології та токсикології, заслужений винахідник СРСР (1989) та УРСР (1978).

Portnygina.tifЗакінчила хімічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (1950).

Працювала: молодший науковий співробітник (1953), старший науковий співробітник (1958), керівник лабораторії хімічного синтезу (1965–1990) Київського НДІ фармакології та токсикології.

Напрями наукових досліджень: синтез потенційних БАР гетероциклічного ряду, тіолових препаратів антидотного типу, серцево-судинних та протизапальних речовин.

Науково-практичні здобутки: автор близько 200 наукових праць, 70 авторських свідоцтв, 5 зарубіжних патентів. Підготувала 3 кандидатів та 1 доктора наук. Співавтор препаратів Унітіол, Оксатіол, Піримідант, Алоксим, Ізамбен, Амізон.

Нагороджена: знаками «Отличник здравоохранения» (1968), «Заслужений винахідник» (1973), медалями «За доблестный труд» (1970), «За трудовую доблесть» (1976), «Ветеран праці» (1979).

Основні праці: Конденсація карбонільних сполук з о-амінофенілмеркаптанами (канд. дис.). — К., 1955; Спецробота (докт. дис.). — К., 1972; Алифатические и жирноароматические бистриазены // Укр. хим. журн. — 1959, Т. 25 (співавт.); 2(β,-Димеркаптопропокси) этансульфонат натрия — аналог унитиола // Укр. хим. журн. — 1962, Т. 28 (співавт.); Синтез некоторых меркаптопроизводных пиридина и пиримидина // Укр. хим. журн. — 1966, Т. 32 (співавт.); Зависимость между строением и фармакологическим действием в ряду некоторых пиримидиновых производных гидразина / Сб. «Фармакология и токсикология». — К., 1968, Вып. 1 (співавт.); Производные гидразинопиримидинов // Хим.-фармац. журн. — 1970, Вып. 7 (співавт.); 1,3-Диметилмеркаптоизопропил-2-тиопиримидины // ХГС. — 1970. — № 5 (співавт.); Гуанидиновые производные азотистых гетероциклов // ХГС. — 1971. — № 2 (співавт.); Синтез и противовоспалительные свойства карбоксифениламидов 1-окисей никотиновой и изоникотиновой кислот // Хим.-фармац. журн. — 1979, Вып. 7 (співавт.); Синтез и противовоспалительные свойства о-карбоксифениламинопиримидинов // Хим.-фармац. журн. — 1983, Вып. 11 (співавт.); Ароматические аминокетоны и азотистые гетероциклы, содержащие 3,4,5-триметоксибензоильную группу // Укр. хим. журн. — 1984, Вып. 9 (співавт.); Экспресс-метод определения антиокислительной активности лекарственных веществ // Хим.-фармац. журн. — 1985, Вып. 5 (соавт.); Амиды 3,4,5-триметоксибензойной кислоты // Укр. хим. журн. — 1986. — № 5 (співавт.).

Архів Державної установи «Інститут фармакології та токсикології» АМН України.


Інші статті автора