ГРАВІДОПРОТЕКТОРИ

ГРАВІДОПРОТЕКТОРИ (лат. graviditаs — вагітність + protectio — захист) — група ЛП, які «захищають» вагітність, зменшують вплив несприятливих екзо- і ендогенних факторів на організм вагітної та забезпечують нормальний її перебіг.

Фармакологічною мішенню Г. є триєдина система матка — плацента — плід, але перш за все плацента. Головним результатом дії Г. є відновлення функцій плаценти (бар’єрної, метаболічної, транспортної, ендокринної, імунної) та забезпечення нормального фетогенезу.

Фармакодинаміка Г. передбачає наявність антиоксидантного, антигіпоксичного, антитоксичного, токолітичного, ендотелійпротекторного ефектів, здатність покращувати матково-плацентарний кровообіг, усувати гемореологічні розлади.

Доклінічне вивчення лікарських засобів, призначених для лікування плацентарної дисфункції. Метод. рекомендації. ДФЦ МОЗ України / Л.В. Яковлєва, Г.В. Зайченко, А.Г. Ципкун та ін. — К., 2009; Чекман И.С., Горчакова Н.А., Французова С.Б., Нагорная Е.А. Метаболитные и метаболитропные препараты в системе кардио- и органопротекции. — К., 2009.


Інші статті автора