ГАЗОВИЙ АНАЛІЗ

ГАЗОВИЙ АНАЛІЗ базується на вимірюванні об’єму окремих компонентів газової суміші, яку аналізують.

Методи Г.а. поділяють на методи поглинання, або адсорбції, та методи спалювання. У разі застосування методів поглинання газ, який аналізують, поглинають поглиначем, а потім визначають об’єм залишку газу або аналізують поглинач. При використанні методів спалювання гази спалюють і визначають їх кількість за залишком або продукти спалювання газу поглинають поглиначем, який аналізують. Розрізняють такі методи аналізу: газооб’ємний аналіз, що базується на вимірюванні об’єму газу, який реагує з поглиначем; гравіметричний аналіз газів, заснований на визначенні маси поглинача; титриметричний аналіз газів, заснований на титруванні продукту, який утворюється, газом внаслідок хімічної реакції; інструментальні методи Г.а., які передбачають визначення газів за їх фізико-хімічними властивостями (показник заломлення, спектри в УФ- та ІЧ-області, мас-спектроскопія та ін.). Одним з різновидів Г.а. є газоволюмометричний метод, який використовують для визначення елемента або речовини шляхом вимірювання об’єму газу, який утворюється внаслідок хімічної реакції. Для виконання Г.а. застосовують спеціальну апаратуру: газові бюретки та піпетки, поглинальні посудини, газометри, а також різноманітні типи газоаналізаторів.

Г.а. широко застосовують у різних галузях промисловості, напр. хімічній, металургійній, харчовій тощо. Застосування Г.а. у фармації зумовлено необхідністю аналізувати гази, які використовують з лікувальною метою: кисень, діоксид вуглецю, геміоксид азоту, циклопропан. Напр., діоксид вуглецю визначають за зменшенням об’єму газової суміші, яку пропускають через розчин КОН:

2КОН + СО2 → К2СО3 + Н2О

або через розчин Ва(ОН)2:

Ва(ОН)2 + СО2 → ВаСО3↓ + Н2О.

В останньому випадку спостерігається скаламучення розчину. Інтенсивність скаламучення визначають нефелометрично. Кисень визначають за зменшенням об’єму газової суміші, яку пропускають через розчин пірогалолу, який окиснюється.

Алексеев В.Н. Количественный анализ. — М., 1972; Васильев В.П. Аналитическая химия. Ч. 1. Гравиметрический и титриметрический методы анализа. — М., 1989; Пономарев В.Д. Аналитическая химия. Ч. 2. Количественный анализ. — М., 1982.


Інші статті автора