ГАЗІВ РОЗПОДІЛ

ГАЗІВ РОЗПОДІЛ — розподіл газових сумішей на їх компоненти або фракції. Основні промислові методи Г.р.: фракційна конденсація в поєднанні з ректифікацією та абсорбцією (метод глибокого охолодження); сорбція нерухомим, киплячим та рухомим шаром твердого абсорбенту; адсорбція.

Промислова технологія ліків. У 2 т. / В.І. Чуєшов, О.І. Зайцев, С.Т. Шебанова та ін. — Х., 1999. — Т. 1.


Інші статті автора