ПОНОМАРЕНКО Микола Семенович

ПОНОМАРЕНКО Микола Семенович (12.12.1944, смт Андріївка Харківської обл.) — доктор фармацевтичних наук (1990), професор (1993), завідувач кафедри організації й економіки фармації (з 1991) НМАПО імені П.Л. Шупика. Заслужений працівник фармації України (2008).

Ponomarenko.tifЗакінчив ХФІ (1972).

Працював: завідувач Подільської центральної районної аптеки № 46 м. Києва (1972–1976); секретар Київського міського комітету профспілки медичних працівників (1976–1981); секретар Українського республіканського комітету профспілки медичних працівників (1981–1984); старший викладач (1984–1991), завідувач (з 1991) кафедри організації і економіки фармації НМАПО імені П.Л. Шупика.

Напрями наукових досліджень: оптимізація форм, методів та методології вдосконалення системи післядипломного навчання провізорів; методи, механізми та інструменти виміру знань, умінь та навичок.

Науково-практичні здобутки: автор понад 300 наукових і навчально-методичних праць, серед них — проекти Закону України «Про фармацевтичну діяльність», постанови КМУ, наказів МОЗ України, 1 монографія, 7 довідників, 18 патентів та авторських свідоцтв, 2 навчальні посібники. Підготував 8 кандидатів та 2 докторів наук.

Основні праці: Аналіз захворюваності аптечних працівників у взаємозв’язку з їх умовами праці (канд. дис.). — Х., 1982; Організаційні принципи, методичні основи і форми удосконалення системи післядипломного навчання провізорів (докт. дис.). — Х., 1990; Професійно-посадові стандарти (48 методичних рекомендацій). — К., ГАПУ МОЗ України, 1988–1989; Определение уровня компетентности специалистов с помощью комбинированного метода измерения знаний, умений, навыков // Фармация. — 1989. — № 3; Фармацевтична промисловість України: проблеми та успіхи // Вісн. фармац. — 1995. — № 3 (співавт.); Концептуальна модель інформатизації фармацевтичного маркетингу та менеджменту // Фармац. журн. — 1999. — № 6 (співавт.); Основні наукові, теоретичні та практичні підходи щодо розробки і впровадження формулярної системи у лікувально-профілактичних та аптечних закладах і на підприємствах фармації // Ліки України. — 2001. — № 1 (співавт.); Спосіб формування фармацевтичної інформації та її надання абоненту. Патент України. — К., 2003 (співавт.); Етична декларація поведінки фахівців, зайнятих у сфері створення, виробництва, обігу, промоції та реклами лікарських засобів: Довідник кваліфікаційних характеристик професій. — К., 2007 (співавт.).

Історія фармації України / Р.В. Богатирьова, Ю.П. Спіженко, В.П. Черних та ін. — Х., 1999; Київській медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 85 років (1918–2003): Довідник / Гол. ред. проф. Б.П. Криштопа.— К., 2003; Микола Пономаренко — постаті фармації. — К., 2007; Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 90 років (1918–2008). — К., 2008; Хто є хто в охороні здоров’я і медицині України. — К., 1997.