АПТЕКАР

АПТЕКАР — вище фармацевтичне звання в Російській Імперії до 1845 р. Звання А. присуджували особам, які мали чин провізора, на основі теоретичних і практичних іспитів, які складалися при Імператорській медико-хірургічній академії або університетах. Згідно із законами Російської Імперії А. має не лише досконало володіти знаннями в галузі фармації, але й бути знайомим з основами бухгалтерії, фармацевтичної комерції, а також знати декілька мов. Звання А. давало право на управління приватною чи державною аптекою.

О правилах об экзаменах медицинских чиновников // Сб. постановлений по Министерству народного просвещения. 1802–1825 гг. — СПб, 1864. — Т. 1.


Інші статті автора