ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ — нормативно-правовий акт, який регламентує окремі аспекти ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні. Запроваджено 27 таких П.(с.)б.о., кожен з яких відповідає певному міжнародному стандарту бухгалтерського обліку. Головне завдання трансформації системи обліку в Україні — прискорення процесу її здійснення відповідно до вимог регульованої ринкової економіки та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, надання суб’єктам господарювання можливостей визначати межі та форми внутрішнього господарського (управлінського) обліку. П.(с.)б.о. керуються у своїй діяльності ФП та аптеки, що ведуть бухгалтерський облік у повному обсязі.

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Нормативна база. — Х., 2004.


Інші статті автора