АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ

АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ — оснащене засобами обчислювальної техніки робоче місце керівника чи фахівця для здійснення автоматизованої переробки і відображення інформації, необхідної для виконання виробничих завдань. Відповідно до функціональних обов’язків користувача зазвичай виділяють 3 типи А.р.м., а саме: перших керівників, тобто осіб, які приймають рішення; функціональних працівників апарату управління, які здійснюють підготовку і реалізацію рішень; диспетчерів (референтів) зі збору і підготовки інформації для прийняття рішень і управління процесами їх реалізації. А.р.м. керівника має бути багатофункціональним, тобто забезпечувати можливість автоматизованого виконання всіх необхідних операцій з будь-якими формами інформації: тексти, графіки, відео- і звукозаписи. Для цього всі відомості необхідно накопичувати у відповідних базах даних А.р.м. і вилучати з них у режимі діалогу з ЕОМ. Найбільш ефективними і перспективними як кінцеві обчислювальні пристрої вважаються проблемноорієнтовані автоматизовані робочі місця управлінського персоналу (А.р.м.-У), що забезпечують реалізацію таких функцій: збір, контроль, реєстрація і збереження даних; ефективний доступ до інформації, її оперативна обробка і відображення; вирішення в діалоговому режимі функціональних завдань користувачів; оперативний доступ до баз даних інших ЕОМ; доведення до об’єктів управління відповідного управлінського впливу; інформаційне обслуговування нарад. Запровадження А.р.м. у сферу управління аптечними підприємствами дозволяє значно підвищити продуктивність праці управлінського персоналу і фахівців, поліпшити якість обробки інформації, скоротити терміни розробки й подання звітної документації, час прийняття управлінських рішень, а також розширити аналітичні можливості керівників. У діяльності аптечних підприємств використовуються А.р.м. бухгалтера, економіста, провізора-організатора лікарського постачання, завідувача аптеки та ін. Процес розробки А.р.м. передбачає вивчення існуючих умов і організації праці користувачів, аналіз їх інформаційних потреб, формування бази даних А.р.м. і систем обробки даних. База даних і система обробки є інформаційною основою А.р.м. Технологія праці керівника характеризується тим, що він повинен закінчити весь процес роботи з інформацією і на підставі запропонованих проектів прийняти з певного питання остаточне рішення. Повнота і достовірність інформації суттєво впливають на ефективність рішення. Завідувач аптеки має володіти повним обсягом управлінської, науково-технічної, економічної, соціальної інформації, що надходить на цей час у вигляді різного роду документів. Завдяки запровадженню автоматизованого робочого місця він зможе отримувати необхідні відомості в належній кількості. З метою скорочення часу на пошук необхідних даних в А.р.м. завідувача аптеки доцільно всю інформацію розділити на окремі файли, основними з яких є: законодавчі акти України, постанови КМУ, накази МОЗ України, постачальники ЛП (склади, бази, ФП, зарубіжні фірми), перелік ЛП, які є в аптеці, перелік ЛП, знятих із виробництва і реалізації, термін придатності ЛП (основний і додатковий), перелік життєво важливих (основних) ЛП, оптові покупці, показники фінансово-економічної діяльності аптеки, інформація про кадри, відомості про документообіг.

Мнушко З.М., Діхтярьова Н.М. Менеджмент та маркетинг у фармації. — Ч. 1. Менеджмент у фармації // За ред. З.М. Мнушко. — Х., 2007.


Інші статті автора