АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА — застосування технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що вивільняють людину від функцій управління й залишають за людиною функції контролю та прийняття рішень. А.в. сприяє загальному технологічному прогресу суспільства й полягає у створенні можливостей для поліпшення умов і продуктивності праці, зростання якості продукції і, як результат, — підвищенню конкурентноспроможності продукції на ринку. Розрізняють А.в. часткову, комплексну і повну.

Часткова А.в. — автоматизація окремих виробництв, операцій, здійснюється в тих випадках, коли управління процесами внаслідок їх складності або швидкості практично недоступні людині, а прості автоматичні пристрої ефективно замінюють її. Частково автоматизується, як правило, діюче виробництво і устаткування. З удосконаленням засобів автоматизації та розширенням сфери їх застосування встановлено, що часткова автоматизація найбільш ефективна тоді, коли виробництво, устаткування розробляють одразу як автоматизоване. До часткової А.в. належить також автоматизація адміністративних робіт. При комплексній А.в. окрема виробнича дільниця: ділянка, цех, завод — функціонують як єдиний автоматизований комплекс при загальному контролі з боку людини. Комплексна А.в. охоплює всі основні виробничі функції підприємства, господарства, служби. Вона доцільна лише при високорозвиненому виробництві на базі досконалої технології та прогресивних методів управління із застосуванням надійного виробничого устаткування, діючого за заданою програмою. Повна А.в. — вищий рівень автоматизації, що передбачає передачу всіх функцій управління автоматичним і автоматизованим системам. Повна А.в. можлива тільки при використанні міні- та мікро-ЕОМ або мікропроцесорної техніки. Це можуть бути гнучкі виробничі системи або роботизовані комплекси. У хімічній і фармацацевтичній промисловості автоматизуються процеси компенсації змін подачі та якості вхідної сировини, дозування реагентів, регулювання технології переробки сировини, транспортування й фасування продукції для досягнення високих якісних і економічних показників, запобігання аваріям. На зазначених виробництвах автоматизуються пуск і зупинка виробництва, робота дробарок, млинів, сушарок, дозаторів, відстійників, фільтрів, змішувачів, теплообмінників, холодильників, реакторів тощо, різноманітних апаратів і їх комунікацій. Це здійснюється засобами автоматичного дистанційного контролю та управління, локальними регуляторами і складними багатовузловими системами управління. Автоматизація процесів хімічних і фармацев технологій значною мірою визначає наявність відповідних приладів, що фіксують температуру, рівні тиску, витрати, склад і властивості речовин і готової продукції. Можливість визначення діапазону показників хімічних, фізичних і фізико-хімічних процесів, висока точність і швидкість зробили реальною автоматизацію багатьох процесів. На роботу пристроїв автоматики впливають глибокий вакуум, високий і надвисокий тиск, дуже низькі та надзвичайно високі температури, великі швидкості реакцій, висока вологість, агресивність середовища, вогне- і вибухонебезпека й інші особливі властивості речовин і середовищ.

БСЭ. — М., 1970. — Т. 1; Энциклопедия кибернетики. — К., 1975. — Т. 1.


Інші статті автора