АВТОМАТ

АВТОМАТ (грец. automatos — саморухомий) — самостійно діючий пристрій (або декілька пристроїв), що за певною програмою безпосередньо, без участі людини, виконує роботу з отримання, передачі та використання енергії, матеріалу й інформації. А. самостійно проводить усі робочі та холості (допоміжні) рухи робочих циклів, включаючи й управління цими рухами. Робочим циклом А. називається послідовність усіх робочих та холостих рухів, необхідних для проведення певного технологічного процесу або роботи. Під обробкою певного об’єкта праці, що виникає під час роботи А., слід розуміти зміну форми, властивостей або стану, а також положення об’єкта праці.

У фармацевтичній промисловості А. досить поширені. Необхідна для здійснення технологічного процесу кількість енергії, матеріалів та інформація (частково або повністю) вводиться в А., людина виконує лише функцію налагодження, запуску і регулювання. До А. слід також віднести машини, у яких людина виконує періодичну масову подачу матеріалів (роторна таблеткова машина, машина для упакування ліків та ін.). А. виготовляють та наповнюють капсули, аерозольні балони, склянки тощо. А. можуть бути зібрані в одному агрегаті і з одним джерелом енергії або розміщені послідовно і поєднані між собою транспортним обладнанням. Сукупність А. з погодженою продуктивністю, розташованих у послідовності, визначеній технологічним процесом, і зв’язаних транспортним обладнанням, називається автоматичною лінією.

Розвиток машин-А. хіміко-фармацевтичної промисловості характеризується широким використанням у них поряд з механічними приладами інших фізичних засобів і принципів. Це пневматичні, гідравлічні, електронні та електричні пристрої, використання пари, газу, променевої енергії.

Кожен технологічний А. має 3 основні структурні елементи: двигун, передавальний пристій і виконавчий механізм. Системою керування А. є сукупність пристроїв, які забезпечують злагоджену роботу виконавчих механізмів.

Автоматы для изготовления лекарственных форм и фасовки. — М., 1980; Большой толковый словарь иностранных слов. — М., 1995; БСЭ. 2-е изд. — М., 1949. — Т. 1.


Інші статті автора