АВТОЛІЗ

АВТОЛІЗ (грец. autos — сам + lysis — розпад, розкладання) — самоперетравлювання, розпад тканин організмів під впливом їхніх гідролітичних ферментів. У живому організмі А. настає в осередку відмирання, у злоякісних новоутвореннях, у стиглих плодах, при розкладанні відмерлих рослин і трупів тварин, у мікроорганізмах при старінні чи ушкодженні. Білки тканин організму розщеплюються під дією специфічних ферментів — катепсинів. Значна кількість катепсинів міститься у клітинах печінки, нирок, підшлункової залози, селезінки. У зв’язку з тим, що оптимальне значення рН для катепсинів становить 3–5, що значно відрізняється від значення рН, характерного для тканин організму (6,8–7,2), в нормальних фізіологічних умовах процеси А. відбуваються досить повільно. Значне посилення активності катепсинів спостерігається в умовах, коли рН середовища у тканинах зміщується у бік підвищеної кислотності. Як правило, це відбувається після загибелі організму та при наявності значних травм, коли припиняються аеробні процеси і посилюється гліколіз. За цих умов відбувається розщеплення білків відмерлих тканин і самоперетравлення клітин. У деяких випадках А. відбувається і за нормальних фізіологічних умов, зокрема при голодуванні, інволюції матки після пологів і молочної залози після припинення лактації та ін. Зміщення рН за цих умов забезпечується внаслідок зменшення їх кровопостачання і послаблення окисних процесів. А. убитих бактерій у промисловій мікробіології запобігають інактивацією аутолізинів, для чого до них додають антисептики (фенол, формальдегід, мертіолат тощо) у невисокій концентрації або суспензію мікроорганізмів прогрівають при 56 °С протягом 30 хв. Явище А. використовують у багатьох виробничих процесах (ферментація тютюну, чаю, силосування кормів тощо).

 Біологічний словник / За ред. К.М. Ситника і В.О. Топачевського. — К., 1986; Биотехнология. В 8 кн. / Под ред. Н.С. Егорова, В.Д. Самуилова. Кн. 7: Иммобилизованные ферменты / И.В. Березин, Н.Л. Клячко, А.В. Левашов и др. — М., 1987; Боєчко Ф.Ф., Боєчко Л.О. Основні біохімічні поняття, визначення і терміни. — К., 1993; БЭС. В 2 т. / Гл. ред. А.М. Прохоров. — М., 1991. — Т. 1; Словник з мікробіології, вірусології, імунології та інфекційних хвороб / За ред. Г.К. Палія. — Вінниця, 1995.


Інші статті автора