СОЛОВЙОВ Олексій Станіславович

СОЛОВЙОВ Олексій Станіславович (26.12.1971, Запоріжжя) — кандидат медичних наук (2010), доцент кафедри організації й економіки фармації НМАПО ім. П.Л. Шупика (з 2014).

NEW_Соловйов.tifЗакінчив Дніпропетровську державну медичну академію (1996) за спеціальністю «Лікувальна справа» (кваліфікаційний рівень — лікар), Дніпропетровський університет економіки та права (2006) за спеціальністю «Економіка підприємства» (кваліфікаційний рівень — спеціаліст з економіки підприємства), Запорізький державний медичний університет (2010) за спеціальністю «Фармація» (кваліфікаційний рівень — провізор), Запорізький державний медичний університет (2011) за спеціальністю «Фармація» (кваліфікаційний рівень — магістр), Національну академію державного управління при Президентові України (2015) за спеціальністю «Управління суспільним розвитком» (кваліфікаційний рівень — магістр з управління суспільним розвитком).

Працював: лікар за спеціальністю «Хірургія» в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І.І. Мечникова (1996–1998), директор Державного підприємства «Український медичний центр сертифікації» (2003–2007), голова Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення (2007–2009), голова Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України, Головний державний інспектор України з контролю якості лікарських засобів (2010–2011), голова Державної служби України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками (2011), голова Державної служби України з лікарських засобів (2011–2014), доцент кафедри організації й економіки фармації НМАПО ім. П.Л. Шупика (з 2014).

Напрями наукових досліджень: науково-практичне та теоретичне обґрунтування системи заходів забезпечення фармацевтичного права у сфері обігу, промоції лікарських засобів і парафармацевтичної продукції.

Наукові здобутки: автор 3 монографій, понад 87 статей у наукових виданнях, 14 настанов з якості та 1 методичних рекомендацій, затверджених наказами МОЗ України.

Адміністративна діяльність: організував та очолив розробку, впровадження, функціонування та сертифікацію системи управління якістю державного органу України в сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів (Держлікінспекції, реорганізованої в подальшому в Держлікслужбу) на відповідність вимогам міжнародної Системи співробітництва фармацевтичних інспекцій (PIC/S), стандарту ISO 9001 та рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) (2007–2009, 2010–2014); брав участь у розробці та впровадженні ліцензування імпорту лікарських засобів в Україні відповідно до вимог європейського законодавства (2010–2014); брав участь у підготовці 10 законопроектів Верховної Ради України, 1 Указу Президента України, 16 постанов Кабінету Міністрів України, 14 настанов з якості, 35 наказів МОЗ України, 4 нормативно-правових актів інших міністерств та центральних органів влади України, 14 нормативно-правових актів Держлікінспекції (Держлікслужби) із зазначених питань.

Нагороди: Почесна грамота Кабінету Міністрів України, заслужений працівник охорони здоров’я України.

Основні праці: Ноофармація, фармакоекономіка в науці, освіті, практиці // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: між-нар. наук.-практ. internet –конференція, 28–29 березня 2013 р. — Х.: НФаУ, 2013. — С. 366–367 (співавт.); Науково-практичне обґрунтування ролі, значення та відповідальності професорсько-викладацького складу у формуванні та навчанні основ ноофармацевтичного права // Зб. наук. пр. співробітн. НМАПО ім. П.Л. Шупика. — Вип.22. — Кн. 1. — К.: НМАПО, 2013. — С. 453–461 (співавт.); Науково-практичні обґрунтування, розробка, вдосконалення та запобігання порушень основ галузевого права. Фармація // Зб. наук. пр. співробітн. НМАПО ім. П.Л. Шупика. — Вип.22. — Кн. 2. — К.: НМАПО, 2013. — С. 547–555 (співавт.); Науково-практичні заходи відносно втілення ефективних протидій щодо подання у засобах масової інформації (ЗМІ) неякісної, недобросовісної реклами ліків, парафармації та деяких продуктів харчування // Зб. наук. пр. співробітн. НМАПО ім. П.Л. Шупика. — Вип.22. — Кн. 3. — К.: НМАПО, 2013. — С. 430–435 (співавт.); Системна стратегія і тактика законодавчого процесу розвитку фармації в Україні // Зб. наук. пр. співробітн. НМАПО ім. П.Л. Шупика. –– Вип.22. — Кн. 4. — К.: НМАПО, 2013. — С. 408–413 (авт.); Ліцензування імпорту ліків: катастрофа відміняється // Ваше здоров’я. — 2013. — № 45–46. — С. 5 (авт.); Регуляторна політика в фармацевтичній галузі // Фармацевт практик. — 2014. — № 1. — С. 1 (авт.); Загальне науково-практичне обґрунтування формування основ галузевого права у системі обігу лікарських засобів. Повідомлення 1 // Фармац. журн. — 2013. — № 5. — С. 6–15 (співавт.); Загальне науково-практичне обґрунтування формування основ галузевого права у системі обігу лікарських засобів. Повідомлення ІІ // Фармац. журн. — 2013. — № 6. — С. 3–13 (співавт.); Держлікслужба України продовжить курс на імплементацію європейського законодавства до вітчизняного // Фармацевт практик. — 2013. — № 12. — С. 9 (авт.); Регуляторная политика в фармацевтической отрасли: проблемы и пути их решения // Еженедельник АПТЕКА. — 2014. — № 3. — С. 3 (авт.); Роль інформатизації фармацевтичного ринку в забезпеченні управління обігом лікарських засобів. Повідомлення 1. Нормативно-правовий супровід впровадження страхової медицини та фармації // Медична інформатика та інженерія. — 2013. — № 4. — С. 16–19 (співавт.); Регуляторна політика у фармгалузі: підсумки і перспективи // Ваше здоров’я. — 2014. — № 03–04. — С. 2 (авт.); Математичне планування експерименту — інформаційна основа при створенні інноваційних препаратів // Проблеми військової охорони здоров’я: зб. наук. праць Української військово-мед. академії. — К., 2013. Вип. 40. — С. 326–333 (співавт.); Фармрынок Украины — 2014. Вчера, сегодня, завтра фармрынка Украины // IX Ежегодный аналитический форум, 6–7 февраля 2014 г. — К., 2014. — Еженедельник АПТЕКА. — 2014. — № 3. — С. 7 (авт.); Боротьбу з корупцією треба починати з себе // Ваше здоров’я. — 2014. — № 16–17. — С. 7–9 (авт.); Чим більше контролерів, тим менше відповідальних // Ваше здоров’я. — 2014. — № 09. — С. 6–7 (авт.); Sinthesis of new thiosulfonate derivatives with guinone and guinoxaline fragments // Chemine Technologiya. — 2013. — № 2. — Р. 14–20 (співавт.); Prolongs of disulfiram: improvement of gosage forms // II Internatio-nal Scientific Congres, May 2–4, 2014. Tbilisi. — 2014. — P. 153–156 (співавт.); Нормативно-правові засади вдосконалення системи післядипломного навчання персоналу підприємств промислової фармації. Повідомлення 1 // Фармац. журн. — 2014. — № 3. — С. 3–11 (співавт.); Стратегія і тактика перманентної модернізації фармацевтичного права // Зб. наук. пр. співробітн. НМАПО ім. П.Л. Шупика. –– Вип.23. — Кн. 1. — К.: НМАПО, 2014. — С. 534–540 (авт.); Науково-практичні обґрунтування законодавчої нормативно-правової діяльності регуляторної політики фармсектору охорони здоров’я України, гармонізованої до стандартів ЄС // Зб. наук. пр. співробітн. НМАПО ім. П.Л. Шупика. –– Вип. 23. — Кн. 2. — К.: НМАПО, 2014. — С. 588–595 (авт.); Аналіз результатів науково-практичних заходів та мобілізаційних процесів формування системи якості фармацевтичного права адаптованих до стандартних вимог ЄС // Зб. наук. пр. співробітн. НМАПО ім. П.Л. Шупика. –– Вип. 23. — Кн. 3. — К.: НМАПО, 2014. — С. 419–428 (авт.); Неофармацевтичні проекти державного законодавчо-нормативного делікту правового забезпечення фармацевтичної галузі в Україні // Зб. наук. пр. співробітн. НМАПО ім. П.Л. Шупика. — Вип. 23. — Кн. 4. — К.: НМАПО, 2014. — С. 524–531 (авт.).


Інші статті автора