ЕКСТРАКЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ РОТОРНО-ПУЛЬСАЦІЙНИХ АПАРАТІВ

ЕКСТРАКЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ РОТОРНО-ПУЛЬСАЦІЙНИХ АПАРАТІВ (РПА) — метод інтенсифікації, при якому перенесення маси в системі здійснюється за схемою накладання поля механічних коливань-пульсацій на рухомий потік рідини, в якій перебувають у зваженому стані частки сировини. Способи пульсаційної обробки лікарської сировини успішно застосовують для інтенсифікації процесів гомогенізації й перемішування, розчинення важкорозчинних речовин, прискорення стадії екстрагування БАС. Частота пульсацій у сучасних пневматичних установах — у межах 20–300 коливань/хв. Зворотно-поступальний рух рідини забезпечується за допомогою різних двигунів (поршня, гнучкої мембрани), що передають рух або безпосередньо на рідину, або через газовий буфер. РПА поєднують принципи роботи колоїдних млинів, дисмембраторів, сирен, насосів, змішувачів. Вони відрізняються простотою конструкції і невеликими розмірами. У РПА є два коаксіально розташованих ротороциліндри (з отворами). При швидкому обертанні одного з циліндрів виникають складні гідродинамічні умови, характерні для багатьох типів масообмінних приладів. Це пов’язано з тим, що при роботі апарата виникають пульсації швидкостей потоку, турбулізація рідини, особливо в пристінних ділянках апарата. Для здійснення різних масообмінних процесів, у т.ч. й екстракції різних видів ЛРС (що знаходиться у зваженому стані в потоці рідини, яка рухається), можна застосувати пристрій, в основі якого лежить використання принципу трубки Вентурі з багатократними чергуваннями звужень і розширень. Якщо через таку трубку з певною швидкістю проганяти рідину, що містить тверду фазу, то в елементах з меншим перетином швидкість проходження потоку збільшиться, виникне перепад тиску. Внаслідок цього в рідині виникають зони її розриву — каверни, тобто утворюється кавітація. Кавітуюча рідина, проходячи через фланці, потрапляє в зону з підвищеним тиском (швидкість течії зменшується). Каверни закриваються. У момент закриття газопарового пухирця виникають гідродинамічні удари, які сприяють диспергуванню часток.

Промышленная технология лекарств: В 2 т. / Под ред. проф. В.И. Чуешова. — Х., 2002.