N,N-ДИМЕТИЛАЦЕТАМІД

N,N-ДИМЕТИЛАЦЕТАМІД (диметиламід оцтової кислоти або ацетилдиметиламін)

СН3–СО–N(СН3)2.

Безкольорова рідина нейтральної реакції, змішується в будь-яких співвідношеннях із водою та спиртом і добре розчиняється в інших органічних і мінеральних оліях, Ткип — 165,5 оС, густина — 0,943.

Застосовується у вигляді 50% розчину, головним чином для одержання ін’єкційного розчину антибіотиків (окситетрацикліну, хлорамфеніколу при в/в введенні).

N,N-д. не входить до переліку допоміжних речовин, що можуть використовуватися при виробництві ліків в Україні.

Гандель В.Г., Ажгихин И.С., Печенников В.М. Избранные очерки современной терапии и практики производства лекарств. — Пермь, 1975; Жогло Ф.А. Неводні розчинники: характеристика, властивості та застосування в технології готових лікарських форм. — Львів, 2002.