ПОДРІБНЮВАННЯ КОЛОЇДНЕ

ПОДРІБНЮВАННЯ КОЛОЇДНЕ — подрібнювання, що забезпечує одержання продукту, розмір часток якого наближається до колоїдних, тобто порядку одиниць або навіть часток мкм. Частки матеріалу, розмір яких наближається до колоїдних, притягуються одна до одної, зминаються або пресуються під дією зовнішніх сил. При певному розмірі матеріалу встановлюється своєрідна рівновага в його гранулометричному складі — скільки часток з’являється при руйнуванні, стільки ж зруйнованих раніше часток поєднуються. Щоб уникнути збільшення часток, подрібнення здійснюють за наявності диспергуючого середовища. Як диспергуюче середовище застосовують рідини або гази. Застосування диспергуючого середовища дозволяє після руйнування розосереджувати частки матеріалу, що подрібнюється, на відстань, на якій сили взаємного тяжіння будуть меншими ніж так звані розклинювальні сили дисперсного середовища. При П.к. співвідношення твердої та рідкої фаз знаходиться в межах від 1–2 до 1–6. Дисперсне середовище, яке використовується, не повинно розчиняти дисперсну фазу. П.к. — це дуже складний і маловивчений процес. Для П.к. твердих матеріалів застосовують корпусні, більні млини, млини з решітчастими роторами, віброкавітаційні та дискобільні подрібнювачі.

Промислова технологія ліків: У 2 т. / В.І. Чуєшов, О.І. Зайцев, С.Т. Шебанова та ін. — Х., 1999. — Т. 1; Ребиндер П.А. Поверхностные явления в дисперсних системах. Физико-химическая техника. — М., 1979.


Інші статті автора