ПОВНЕ ТОВАРИСТВО

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО — товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю та несуть загальну відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном. Матеріальна база такої фірми формується із внесків учасників, розмір яких визначений в установчих документах. Прибуток, отриманий товариством за наслідками фінансового року, розподіляється між учасниками залежно від внесків у статутний капітал. Перевагами створення П.т. у фармацевтичній галузі є можливість акумулювання значних фінансових ресурсів у відносно короткий термін, мобільність у напрямках диверсифікації використання коштів та ін. Недоліками є: складнощі, які виникають при розподілі прибутку між учасниками товариства; відсутність податкових пільг. Інші особливості П.т. викладені у главі 4 (ст. 66–74) Закону України «Про господарські товариства», яка визначає поняття та види господарських товариств, правила їх утворення, а також права та обов’язки їх учасників і засновників.

Нове в законодавстві України про підприємництво (зі змінами і доповненнями станом на 6 липня 2010 р. № 2435-VI). — Х., 1998; Райзберг Б.А., Лозовський Л.Т., Стародубцева Е.Б. Сучасний економічний словник. — М., 1996.


Інші статті автора