ЧИСТІ ЛІНІЇ

ЧИСТІ ЛІНІЇ — послідовність поколінь рослин і тварин, в яких підтримується гомозиготність особин за більшістю генів. Особин Ч.л. одержують від однієї рослини або тварини відповідно шляхом запилення або спорідненого схрещування. Термін «чисті лінії» запровадив у 1903 р. датський біолог В.Л. Йогансен, який довів відсутність генотипової мінливості у нащадків самозапильних бобових рослин. Мінливість, що спостерігається при цьому, має модифікаційний характер, тому добір у межах Ч.л. неефективний. Ч.л. є вихідним матеріалом для одержання гетерозисних гібридних рослин, зокрема гібридної кукурудзи. Ч.л. разом з інбредною лінією використовують при оцінюванні відносної ролі генотипу й факторів зовнішнього середовища у формуванні властивостей і ознак організмів.

Біологічний словник. — К., 1986; Биотехнология: В 8 кн. / Под ред. Н.С. Егорова, В.Д. Самуилова. Кн. 3: Клеточная инженерия / Р.Г. Бутенко, М.В. Гусев, А.Ф. Киркин и др. — М., 1987; Большой энциклопедический словарь: В 2 т. / Гл. ред. А.М. Прохоров. — М., 1991. — Т. 2.


Інші статті автора