ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ — економічний показник, який визначає кількість працівників певних категорій та професій, що зайняті єдиною господарсько-виробничою діяльністю на ФП. До складу працівників ФП належать: виробничий персонал — робітники, що розподіляються на основний та допоміжний персонал (зайняті відповідно в основних, підготовчих та обслуговуючих цехах); управлінський персонал, що розподіляється на керівників, фахівців та службовців. При плануванні Ч.п. визначається їх склад за присутністю та списком. До складу за присутністю відносять тих робітників, які повинні бути присутні на робочому місці щоденно для забезпечення безперебійного процесу виробництва ЛП. До складу за списком включаються всі робітники, які входять до промислово-виробничого персоналу, у т.ч. ті, що перебувають у відпустці, відсутні з причин захворювання тощо. При плануванні чисельності управлінського персоналу ФП визначається тільки їх склад за списком. Склад за присутністю не виділяють, оскільки працівники цих категорій можуть виконувати функції відсутніх службовців. Середньоспискова Ч.п. за звітний період визначається шляхом ділення суми складу за списком промислово-виробничого персоналу за кожний календарний день на кількість календарних днів місяця. При цьому враховуються всі працівники, які працюють на ФП як на договірній основі, так і за сумісництвом.

Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование. — М., 2000; Посилкіна О.В., Євтушенко В.А., Єгорова О.Ю. Економіка праці. — Х., 2003; Экономика предприятия / Под ред. О.И. Волкова. — М., 2000; Экономика труда / Под ред. П.Э. Шлендера, Ю.П. Кокина. — М., 2002.


Інші статті автора