МАЛИЙ Володимир Валентинович

МАЛИЙ Володимир Валентинович (04.05.1974, Дунаївці Хмельницької обл.) — доктор фармацевтичних наук (2014), професор (2014), завідувач кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту (з 2013), голова первинної профспілкової організації співпрацівників (2015) НФаУ.

Малий.tifЗакінчив Українську фармацевтичну академію (1996); Харківський національний технічний університет архітектури і будівництва за спеціальністю «Економіка підприємства» (2013); Лінгвістичний центр факультету іноземних мов Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, рівень Upper-Intermediate (2013); Business and Legal Studies (Ірландія) за напрямом «Бізнес та правові дослідження (2015).

Працював: старший провізор Дунаївецької ЦРА № 19 Хмельницької області (1996, 1999); цільовий аспірант НФаУ (1996–1999); асистент (1999–2002), доцент (2002–2013) кафедри ботаніки, одночасно — заступник декана факультету промислової фармації (2001–2004), декан факультету економіки та менеджменту (2004–2015), завідувач кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту (з 2013) НФаУ.

Напрями наукових досліджень: пошук сировинних джерел елагової кислоти, дослідження хімічного складу рослин родів ясен, клен, ільм, жимолость та сніжноягідник, розроблення технології отримання комплексів БАР, стандартизація ЛРС та створення на їх основі ЛП; вивчення окремих сегментів ринку та ЛП з метою реалізації положень Державної програми імпортозаміщення в Україні на 2011–2021 рр.; науково-практичне обґрунтування застосування маркетингу взаємовідносин в аптечній мережі; теоретико-концептуальні та прикладні засади маркетингових комунікативних стратегій у системі просування ЛП; формування та реалізація соціально відповідальної маркетингової PR-стратегії фармацевтичними підприємствами та ін.

Наукові здобутки: автор та співавтор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 7 навчальних посібників, 2 практикуми, 3 збірники тестових завдань; 2 довідники, 49 навчально-методичних рекомендацій; 5 статей у Фармацевтичній енциклопедії, 12 статей у зарубіжних журналах; 107 статей у фахових наукових виданнях. Брав участь у створенні трьох фахових навчальних програм. Має три патенти України на винахід. Науковий консультант щодо виконання докторської та керівник кандидатської дисертацій.

Нагороди: почесні грамоти МОЗ України (2011), Харківської облдержадміністрації (2005), Харківської обласної ради (2015), НФаУ (2003, 2013, 2015).

Громадська діяльність: член ректорської ради, заступник голови вченої ради факультету промислової фармації, управління та адміністрування; член ученої ради, об’єднаної вченої ради факультетів, центральної методичної ради та методичної профільної комісії з економіко-управлінських дисциплін НФаУ; член апробаційної комісії зі спеціальності 15.00.01 — технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація, член редакційної колегії фахового видання «Соціальна фармація в охороні здоров’я». Брав активну участь в організації та проведенні V, VI, VII Національних з’їздів фармацевтів України, низки науково-практичних конференцій та семінарів.

Основні праці: Пошук нових вітчизняних рослинних джерел елагової кислоти (канд. дис.). — Х., 1999; Фармакогностичне дослідження рослин родин маслинові, кленові, ільмові, жимолостеві та створення субстанцій на їх основі (докт. дис.). — Х., 2013; Патент України А 61К 36/63 № 77795/№ а 2005 09622 Спосіб отримання комплексу біологічно активних речовин з протимікробною та мембраностабілізуючою дією (співавт.); Патент України № 78448 МПК 2007 А 61К 36/20, А 61 Р 15/18. № а 2005 10411 Контрацептивний засіб з антимікробною та цитотоксичною дією; опубл. 15.03.07. — Бюл. № 3 (співавт.); Патент України № 96882, A61K 36/18 (2006.01), A61K 127/00, A61P 29/00/№ a 201013778 Спосіб одержання засобу з протизапальною та антимікробною активністю (співавт.); Менеджмент та маркетинг у фармації: навч. посіб. — Х.: НФаУ — Оригінал, 2015 (співавт.); Маркетинг: практикум у 2 ч. — Х.: НФаУ, 2015 (співавт.); Management and marketing in pharmacy. — Kh.: NUPh, 2014 (співавт.); Сучасна концепція фармацевтичного маркетингу: холістичний підхід // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. — 2014. — № 4; Управлінське рішення як складова ефективного менеджменту організацій // Вісн. фармації. — 2014. — № 4; Market research D06B B antiviral drugs: a rational approach to the treatment of herpes-virus infections // J. Chem. Pharm. Research. — 2015. — № 7(12) (співавт.).


Інші статті автора