ЄВТІФЄЄВА Ольга Анатоліївна

ЄВТІФЄЄВА Ольга Анатоліївна (23.10.1968, станиця Канєвська, Краснодарський край, Росія) — доктор фармацевтичних наук, завідувач кафедри аналітичної хімії Національного фармацевтичного університету.

Євтіфєєва О.А..tifЗакінчила Українську фармацевтичну академію (1993).

Працювала: асистент кафедри фармацевтичної хімії (1994–1998), старший викладач кафедри фармацевтичного аналізу та фармакогнозії Української фармацевтичної академії (1998–2001); доцент кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ (2001–2011), завідувач кафедри аналітичної хімії НФаУ (з 2012).

Напрями наукових досліджень: синтез, вивчення фізико-хімічних і фармакологічних властивостей у ряді похідних 4-оксихінолонів-2; дослідження в галузі стандартизації та фармацевтичного аналізу; розроблення та валідація методів контролю якості фармацевтичних препаратів аптечного та промислового виробництва.

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 170 наукових праць, серед них — 8 патентів, 5 методичних рекомендацій, навчальні посібники та навчальні програми. Підготувала 2 кандидати фармацевтичних наук.

Основні праці: 4-оксихінолоны-2. Новый синтез 3-алкил-2-оксо-4-гидроксихинолинов // Химия гетероцикл. соединений. — 1994. — № 5 (співавт.); Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 3-заміщених 4-гідрокси-2-оксохінолінів (канд. дис.). — Х., 1999; Стандартизованная процедура валидации методик количественного определения экстемпоральных лекарственных средств в условиях аптек и лабораторий по контролю качества // Фармаком. — 2007. — № 1; Титриметрический метод анализа в условиях аптек и лабораторий по контролю качества лекарственных средств: проблемы и подходы // Фармаком. — 2008. — № 2; Вивчення однорідності маси простих порошків, виготовлених в умовах аптеки, на відповідність вимогам Державної Фармакопеї України // Фармаком. — 2009. — № 2; Стандартизація підходів до оцінки хімічних методів ідентифікації речовин, які входять до складу екстемпоральних лікарських препаратів // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. — 2010. — № 1(7); Стандартизація підходів до оцінки якості екстемпоральних лікарських засобів. — Х., 2011.

Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти / За заг. ред. В.П. Черних — Х., 2005; Хто є хто в Українській фармацевтичній академії / За ред. О.І. Тихонова. — Х., 1998.


Інші статті автора