ТКАЧЕНКО Ганна Михайлівна

ТКАЧЕНКО Ганна Михайлівна (31.10.1976, Харків) — кандидат фармацевтичних наук, генеральний директор виробничо-торговельної фірми «АЛЬЯНС».

Ткаченко Г.М.tifЗакінчила Національну фармацевтичну академію за спеціальністю інженер-технолог (1998) та аспірантуру.

Працювала: начальник цеху — стажер (1998), начальник цеху аерозолів (1999), начальник цеху м’яких ліків (2000–2003) ВАТ «Харківський фармацевтичний завод «Червона зірка»; начальник технічного відділу (2003), директор з виробництва (2004) Харківської фармацевтичної фабрики; генеральний директор виробничо-торговельної фірми «АЛЬЯНС» (з 2004).

Напрями наукових досліджень: організаційні підходи до створення малих підприємств з виробництва та реалізації косметичної та побутової продукції в різних формах, розроблення технології (у тому числі нанотехнології), методів визначення їх якості, розроблення НТД, сертифікація, стандартизація, науково-практичне обґрунтування маркетингових стратегій впровадження продукції у виробництво та просування продукції на ринку.

Здобутки: відкрита виробничо-торговельна фірма «АЛЬЯНС», на якій організовано 5 виробничих ділянок з виготовлення косметичної продукції та побутової хімії. Впроваджено у виробництво понад 270 найменувань продукції з різним дисперсійним середовищем (рідких, м’яких, твердих, аерозольних) та побутової хімії. Має понад 10 опублікованих праць, серед яких 7 — у фахових виданнях.

Основні праці: Розроблення промислової технології та організація виробництва гелів «Троксерутин 2%» і «Еконазол 1%» (канд. дис.). — Х., 2007; Обґрунтування складу та методів контролю якості гелю «Троксерутин 2%» // Вісник фармації. — 2001. — № 4 (співавт.); Обґрунтування промислової технології гелю «Троксерутин 2%» // Вісник фармації. — 2002. — № 1 (співавт.); Изучение структурно-механических свойств гелей «Троксерутин 2%» и «Эконазол 1%» // Вісник фармації. — 2002. — № 2 (співавт.); Обґрунтування складу та методів контролю якості гелю «Еконазол 1%» для лікування мікозів // Вісник фармації. — 2002. — № 3 (співавт.); Обґрунтування промислової технології гелю «Еконазол 1%» // Вісник фармації. — 2002. — № 3 (співавт.); Противогрибковые азоловые мази на фармацевтическом рынке Украины // М’які лікарські засоби в сучасній фармації і медицині: Тези доп. наук.-практ. конф., Харків, 26.11.2002 р. // Вісник фармації. — 2002. — № 2 (співавт.); Биоэквивалентность — главный показатель качества генерических лекарств // Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія: Тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 2003 р. — Х., 2003. — Ч. 1 (співавт.); Технологічні аспекти виготовлення гелю «Еконазол 1%» на ВАТ «ХФЗ «Червона зірка» // Система післядипломної освіти спеціалістів фармації у ХХІ столітті: Мат. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 2003 р. — Х., 2003; Основные направления усовершенствования и контроля качества мазей. // Фармацевтические и биологические аспекты мазей. — Х., 2003 (співавт.).


Інші статті автора