ПОСИЛКІНА Ольга Вікторівна

ПОСИЛКІНА Ольга Вікторівна (7.05.1956, м. Харків) — доктор фармацевтичних наук (2003), професор (2004), завідувач кафедри управління та економіки підприємства (з 1998) НФаУ.

posylkina.tifЗакінчила Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю «Економіка й організація промисловості», кваліфікація — інженер-економіст (1978).

Працювала: старший науковий співробітник науково-дослідного сектору Харківського інженерно-економічного інституту (1978–1983); доцент кафедри суспільних наук ХФІ (1984–1994); доцент кафедри економіки промислової фармації (1995–1997); завідувач (з 1998) кафедри економіки промислової фармації (з 2010 — кафедра управління та економіки підприємства).

Напрями наукових досліджень: інноваційно-інвестиційна діяльність ФП, управління інтелектуальними ресурсами та захист інтелектуальної власності у фармації, фармацевтична логістика, соціальна відповідальність ФП та управління персоналом.

Науково-практичні здобутки: автор понад 700 наукових і навчально-методичних праць, серед них: 8 монографій, 4 підручники, 29 навчальних посібників з грифами МОН і МОЗ України, понад 170 методичних рекомендацій, понад 200 статей у фахових виданнях, 59 науково-методичних рекомендацій, затверджених ПК «Фармація» МОЗ і НАМН України, 2 інформаційні листи, 19 свідоцтв про авторське право на твір, 31 наукова розробка, внесена до Державного реєстру нововведень України за галуззю знань «Медицина і фармація». Підготувала 1 доктора наук, 9 кандидатів наук. Наразі здійснює керівництво 4 докторськими і 4 кандидатськими дисертаціями.

Основні праці: Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва і проблеми його фінансового забезпечення (докт. дис.). — Х., 2004; Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва: проблеми фінансового забезпечення: Моногр. — Х., 2002; Фармацевтична логістика: Моногр. — Х., 2004 (співавт.); Управління проектами у фармацевтичному виробництві: Моногр. — Х., 2010 (співавт.); Управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості: Моногр. — Х., 2010 (співавт.); Логістичний менеджмент фармацевтичного виробництва: Моногр. — Х., 2011 (співавт.); Формування системи соціальної відповідальності фармацевтичного бізнесу: Моногр. — Monreal, Canada, 2015 (співавт.); Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств: Підруч. — Х., 2001 (співавт.); Економіка підприємства: Підруч. — Х., 2005 (співавт.); Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичного виробництва: Підруч. — Х., 2016 (співавт.); Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. — Х., 2002 (співавт.); Організація виробництва: Навч. посіб. — Х., 2006 (співавт.); Промисловий маркетинг: Навч. посіб. — Х., 2008 (співавт.); Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. — Х., 2008 (співавт.); Економіка і організація інноваційної діяльності: Навч. посіб. — Х., 2009 (співавт.); Виробнича логістика: Навч. посіб. — Х., 2009 (співавт.); Patent science: Навч. посіб. — Kharkiv, 2012 (співавт.); Патентознавство: Навч. посіб. — Х., 2013 (співавт.); Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб. — Х., 2014 (співавт.); Економічна діагностика: Навч. посіб. — Х., 2014 (співавт.); Управління персоналом: Навч. посіб. — Х., 2015 (співавт.); Інноваційний розвиток підприємства: Навч. посіб. — Х., 2015 (співавт.); Стратегія підприємства: Навч. посіб. — Х., 2016 (співавт.); Calculation technique wastes of regional pharmaceutical industry // Nauka i studia. — 2011. — № 10 (41); Actual aspects of corporate social responsibility in pharmaceutical companies of Ukraine // Proceedings of the International Conference «Problems and trends of economics and management in the modern world». — Bulgaria, Sofia — Kirov, 2013; Внедрение эффективных систем защиты фармацевтических логистических цепей от проникновения фальсифицированной продукции // Научные ведомости БелГу. — Серия «Медицина, фармация». — 2013. — № 18; Патентно-лицензионное сопровождение фармацевтической разработки // Vědecký průmysl evropského kontinentu. — 2013». — Díl 7. Ekonomické vědy. — Praha, 2013; The mechanism of formation pharmaceuticals social responsibility // Wirtschaft und Management: Theorie und Praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. — Vol. 1. — Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014; Методические подходы к управлению логистическими рисками в деятельности контрактно-исследовательских организаций в сфере клинических исследований // Научный медицинский вестник Югры. — 2014. — № 2(6); Управление интеллектуальными ресурсами в вузах медицинского и фармацевтического профиля как фактор инновационного развития фармации // Вестник ЮКГФА (Шымкент, Казахстан). — 2015. — № 4(73); Features of the patent researches of nanotechnologybased drug development // Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences. — 2016. — Vol. 13(1); Comparative analysis of intellectual resources commercialization models in universities and research institutes of medical and pharmaceutical profile in Ukraine and abroad // Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie (Польща). — 2016. — № 1.

Історичний нарис кафедри Управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету (до 20-річчя створення): Моногр. — Х., 2015; Славетні імена Національного фармацевтичного університету / За ред. чл.-кор. НАН України, проф. В.П. Черних. — Х., 2005.


Інші статті автора