ПІМІНОВ Олександр Фомич

ПІМІНОВ Олександр Фомич (23.06.1945, Харків) — доктор фармацевтичних наук (1990), професор (1992), заслужений професор НФаУ (2014), завідувач кафедри технології ліків та клінічної фармакології з фармацевтичною опікою ІПКСФ НФаУ (2008–2014), директор ІПКСФ (з 2002).

piminov.tifЗакінчив ХФІ (1970).

Працював: лаборант (1968), молодший науковий співробітник (1970) Харківського науково-дослідного хіміко-фармацевтичного інституту; старший викладач (1980), доцент (1988), професор (1992) кафедри технології ліків Українського інституту удосконалення лікарів; професор кафедри фармацевтичної технології ліків (1993), завідувач кафедри технології ліків та клінічної фармакології з фармацевтичною опікою (2008–2014), директор (з 2002) ІПКСФ НФаУ.

Напрями наукових досліджень: розроблення гомеопатичних і стоматологічних ЛП.

Науково-практичні здобутки: автор близько 500 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 3 підручники, 5 монографій, 37 посібників, 1 авторське свідоцтво, 7 патентів. Підготував 10 кандидатів наук, 1 доктора наук.

Основні праці: Фармацевтические и медико-биологические аспекты лекарств: В 2 т. — Х., 1999 (співавт.); Комплексные гомеопатические препараты: Справочное пособие. — Х., 2006; Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти ліків: Підруч. — Вінниця, 2007 (співавт.); Современные подходы к применению иммунокорригирующей терапии: Пособие. — Х. — Донецк, 2007; Нанотехнологии в фармацевтической медицине: Моногр. Т. 1. — Х., 2014; Нанотехнологии в фармацевтической медицине: Моногр. Т. 2. — Х., 2014; Фармацевтична одісея. Нарис з історії кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ. — Х., 2015.

Медична еліта України: Національний довідник. — Х. — Суми — Полтава, 1999; Славетні імена Національного фармацевтичного університету / За ред. чл.-кор. НАН України, проф. В.П. Черних. — Х., 2005.


Інші статті автора