КУБАРЄВА Інна Валеріївна

КУБАРЄВА Інна Валеріївна (04.01.1973, м. Стаханов Луганської обл.) — кандидат фармацевтичних наук (2010), доцент, завідувач кафедри соціальної фармації НФаУ (2015).

Кубарева..tifЗакінчила Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація» (1995), аспірантуру — заочна форма (2004–2009).

Працювала: лікар-лаборант Харківського обласного наркологічного диспансеру (1995–2002) та Харківської міської клінічної багатопрофільної лікарні № 17 (2002–2003); асистент кафедри організації та економіки фармації (2003–2011); доцент (2011–2015), завідувач (з 2015) кафедри соціальної фармації НФаУ.

Напрями наукових досліджень: розроблення та обґрунтування теоретико-прикладних та методологічних підходів до вдосконалення системи фармацевтичного забезпечення населення за умов реімбурсації вартості ЛП.

Наукові здобутки: автор та співавтор понад 120 наукових і навчально-методичних праць, серед них: 1 підручник, 5 навчальних посібників, 2 галузеві нововведення, 23 статті у фахових виданнях, 7 фахових науково-методичних рекомендацій, затверджених Проблемною комісією «Фармація» МОЗ і НАМН України, узгоджених МОЗ України.

Основні праці: Науково-методичні підходи до формування соціально-економічної системи цін на лікарські засоби (канд. дис.). — Х., 2010; Основи фармацевтичного права і законодавства: Підруч. — Х., 2016 (співавт.); Організація фармацевтичного забезпечення населення: Навч. посіб. — Х., 2007 (співавт.); Бухгалтерський облік в аптеках і фармацевтичних фірмах: Навч. посіб. — Х., 2010 (співавт.); Екстремальна медицина: Навч. посіб. — Х., 2015 (співавт.); Фармацевтичне правознавство у схемах і таблицях: Навч. посіб. — Х., 2015 (співавт.); Система референтних цін на основні лікарські засоби в Україні: порядок формування та оцінка її ефективності // Запорож. мед. журн. — 2009. — № 2 (співавт.); Науково-методичні підходи до вдосконалення системи цін на лікарські засоби у сучасних умовах економічної кризи // Запорож. мед. журн. — 2009. — № 5 (співавт.); Науково-методичні підходи до проведення моніторингу цін на лікарські засоби, що закуповуються за державними цільовими програмами // Фармац. журн. — 2011. — № 1 (співавт.); Науково-практичні підходи до створення локальних формулярів лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах стаціонарного типу // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. — 2012. — № 6 (співавт.); Дослідження стану надання фармацевтичної допомоги пільговому дитячому контингенту населення на регіональному рівні // Фармац. часопис. — 2013. — № 2 (співавт.); Особливості викладання дисципліни «Соціальна економіка у фармації» для магістрів фармації у НФаУ // Фармац. часопис. — 2013. — № 2 (співавт.); Аналіз законодавчих та нормативно-правових засад надання фармацевтичної допомоги пільговим категоріям населення в Україні // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації — 2014. — № 6 (38) (співавт.); Аналіз сучасних тенденцій соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення сільської місцевості в Україні // Фармац. журн. — 2015. — № 5 (співавт.); Науково-методичні підходи до удосконалення організації фармацевтичного забезпечення населення у сільській місцевості: Метод. рекоменд. — Х., 2015 (співавт.); Наукове узагальнення сучасних засад імплементації систем реімбурсації вартості фармацевтичної допомоги в європейських країнах // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. — 2015. — № 6 (співавт.); Аналіз правового регулювання кадрового забезпечення фармацевтичного сектору у сільській місцевості України // Соціальна фармація в охороні здоров’я. — 2016. — № 1 (співавт.).


Інші статті автора