ЗУПАНЕЦЬ Ігор Альбертович

ЗУПАНЕЦЬ Ігор Альбертович (23.06.1958, с. Михайлівка Михайлівського р-ну Хмельницької обл.) — доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НФаУ.

Zupanec.tifЗакінчив Харківський медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа» (1981).

Працював: дільничний лікар-терапевт міської поліклініки № 3 м. Харкова (1982–1984); асистент (1984–1988), старший викладач (1988–1990), доцент (1990), старший науковий співробітник (1991) кафедри фармакології, завідувач кафедри фізіології (1992), завідувач кафедри клінічної фармації (з 1993; з 2013 — кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації); заступник декана фармацевтичного факультету (1987–1991), перший проректор з навчальної роботи (1996–2002) Національної фармацевтичної академії України.

Напрями наукових досліджень: створення ЛП метаболічного типу дії на основі аміноцукрів, їх похідних та комбінацій; проведення клінічних випробувань оригінальних та генеричних ЛП, вивчення їх біоеквівалентності.

Наукові здобутки: автор та співавтор понад 350 наукових праць, 126 патентів та авторських свідоцтв, 31 науково-методичної рекомендації, 17 підручників, 56 навчальних посібників, 19 монографій, 55 довідників, 118 навчально-методичних рекомендацій. Брав участь у розробленні близько 50 ЛП. Підготував 5 докторів та 20 кандидатів наук. Керує підготовкою 2 докторів та 5 кандидатів наук.

Громадська діяльність: голова спеціалізованої вченої ради Д 64.605.03 зі спеціальності «Фармакологія»; голова Експертної проблемної комісії «Клінічна фармакологія та клінічна фармація» МОЗ та НАМН України; головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Клінічна фармація»; член Комісії з питань державної реєстрації ЛП при МОЗ України, Центральної атестаційної комісії при МОЗ України з атестації провізорів та фармацевтів, Науково-експертної ради ДП «Державний експертний центр МОЗ України», Експертної проблемної комісії «Фармакологія» МОЗ та НАМН України; консультант Бюро судово-медичної експертизи. Головний редактор журналу «Клінічна фармація», науковий редактор журналу «Фармацевт-практик», шеф-редактор журналу «Здорово» та член редколегій 12 наукових журналів.

Нагороди: заслужений діяч науки і техніки України (1996); медаль НАМН України імені М.Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров’я» (2001); перша премія Харківської обласної державної адміністрації в номінації «Кращий науковець» (2001); лауреат регіонального рейтингу «Харків’янин року — 2008» (2008); Почесна відзнака Харківської обласної ради «Слобожанська слава» (2009); заслужений професор НФаУ (2010); Почесні грамоти ВР України, МОЗ України, МОН України, Харківської обласної державної адміністрації, Харківського обласного комітету профспілки працівників охорони здоров’я, Харківської обласної ради товариства винахідників та раціоналізаторів; диплом МОЗ України за вагомий внесок у розвиток медичної галузі України (Національна медична премія, 2010).

Основні праці: Клинические испытания лекарств: Моногр. — К., 2006 (співавт.); Остеоартроз: консервативная терапия: Моногр. — Х., 2007 (співавт.); Клінічна фармакологія: Підруч.: У 2 т. — Х., 2007, 2012 (співавт.); Биофармация: Учебник. — Х., 2010 (співавт.); Основи клінічної медицини: симптоми і синдроми в практичній фармації: Навч. посіб. — Х., 2010 (співавт.); Клінічна фармація (фармацевтична опіка): Підруч. — Х., 2011, 2012 (співавт.); Опека пациента в практике врача и провизора. Руководство по применению лекарственных средств: Учеб. пособие. — К., 2011 (співавт.); Клиническая фармакология с элементами клинической биохимии: Руководство для врачей и клинических провизоров. — Донецк, 2011, 2012 (співавт.); Fundamentals of clinical medicine: symptoms and syndromes in pharmacy practice. — Kharkiv, 2012; Нанонаука, нанобіологія, нанофармація: Моногр. — К., 2012 (співавт.); ОТСТМ: ответственное самолечение: Справочник. — К., 2004, 2005, 2006, 2007, 2010 (співавт.); Клінічна фармація: Підруч. — Х., 2013, 2015 (співавт.); Компендиум — лекарственные препараты: Справочник. — К., 2007–2015 (співавт.); Протоколи провізора (фармацевта). — Х., 2014 (співавт.); Первая помощь: Руководство (2-е, 3-е изд., доп.) — Х., 2015, 2016 (співавт.); Клінічні дослідження: терміни та визначення: Довідник. — Х., 2016 (співавт.); Фармацевтична опіка: Практичний посіб. — К., 2016 (співавт.).

Визнання праці співробітників НФаУ органами влади і науковою спільнотою / За ред. акад. НАНУ В.П. Черниха. — Х., 2015; Національний медико-географічний довідник «Медична еліта України». — К., 1999; Славетні імена Національного фармацевтичного університету / За ред. члена-кор. НАНУ, проф. В.П. Черниха. — Х., 2005; Українська фармацевтична академія: 1921—1995 / За ред. В.П. Черниха. — Х., 1996; Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В.П. Черних. — К., 2010; Хто є хто в Українській фармацевтичній академії: Бібліограф. збірн. — Х., 1998; Хто є хто в Україні 1997: Біограф. словник. — К., 1997; Who’s Who in Medicine and Health Care: 3rd Edition (2000—2001). — N.Y., 2001.


Інші статті автора