ДОБРОВА Вікторія Євгеніївна

ДОБРОВА Вікторія Євгеніївна (31.12.1970, Харків) — доктор фармацевтичних наук (2013), професор (з 2014) кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації (з 2013) НФаУ.

Доброва В.Є..tifЗакінчила Харківський авіаційний інститут за спеціальністю «Радіотехнічні системи літальних апаратів», кваліфікація — радіоінженер (1994) та аспірантуру Національного аерокосмічного університету (НАУ) «ХАІ» (1997).

Працювала: інженер (2000–2001) НАУ «ХАІ»; старший викладач (2001–2003), доцент кафедри фізики (2003–2004), учений секретар науково-дослідної частини та доцент кафедри фізики за сумісництвом (2004–2013), заступник відповідального секретаря приймальної комісії з питань набору до магістратури (2006–2013), професор кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації (з 2013) НФаУ.

Напрями наукових досліджень: упровадження методів математичного моделювання при плануванні та проведенні клінічних випробувань і фармакологічних досліджень; дослідження інноваційних та генеричних ЛП, а також проведення валідації біоаналітичних методик згідно з вимогами GLP та відповідно до стандартів ISO/IEC 17025: 2005 (на базі Проблемної лабораторії морфофункціональних досліджень НФаУ).

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 160 наукових та науково-методичних праць, серед яких 70 статей, 8 патентів, 4 інформаційні листи, 75 тез доповідей, 5 науково-методичних рекомендацій, 8 навчальних посібників, 6 навчально-методичних рекомендацій. Підготувала 1 кандидата наук, керує виконанням 1 докторської та 1 кандидатської дисертації.

Нагороджена Почесною грамотою МОЗ України (2006), переможець обласного конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена» у номінації «Фундаментальні розробки» (2002).

Основні праці: Прилади функціональної діагностики серцево-судинної системи людини: Навч. посіб. — Х., 2004 (співавт.); Наукове обґрунтування моделі організації та проведення клінічних випробувань за участі здорових добровольців в Україні: Наук.-метод. реком. — К., 2011 (співавт.); Розробка методики оцінки переносимості при дослідженні біоеквівалентності лікарських засобів // Клінічна фармація. — 2012. — Т. 16, № 2; Методологічні принципи організації системи управління даними у клінічних випробуваннях: Наук.-метод. реком. — К., 2012 (співавт.); Методичні засади оцінки фінансової компенсації участі добровольців у клінічних випробуваннях // Запорож. мед. журн. — 2013. — № 3 (29); Аналіз мотивів участі пацієнтів і здорових добровольців у клінічних випробуваннях // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. — 2014. — № 5; Науково-методичне обґрунтування оцінки ефективності нових лікарських засобів // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. — 2014. — № 3; Scientific and practical substantiation of ways of developing and introducing electronic case report forms to ensure the quality of bioequivalence studies // Research & Reviews: Journal of Hospital and Clinical. — 2015. — Vol. 1, Issue 3 (співавт.); Аналіз стану впровадження протоколів провізора (фармацевта) у практичну діяльність аптечних закладів України // Клінічна фармація. — 2015. — № 3 (співавт.); Клінічні дослідження: терміни та визначення: Довідник. — Х., 2016 (співавт.); Основы биоэтики и биобезопасности: Учеб. пособ. — Х., 2016 (співавт.).


Інші статті автора