ЯКОВЛЄВА Лариса Василівна

ЯКОВЛЄВА Лариса Василівна (19.08.1947, м. Балаклія Харківської обл.) — доктор фармацевтичних наук (1992), професор (1993), заслужений діяч науки і техніки України, завідувач Центральної науково-дослідної лабораторії (1989–2014), завідувач кафедри фармакоекономіки (2004–2011) НФаУ.

yakovleva.tifЗакінчила з відзнакою ХФІ (1973).

Працювала: старший лаборант кафедри аналітичної хімії (1977–1978); асистент (1978–1985), доцент (1985–1992), професор кафедри фармакології (з 1993); завідувач Центральної науково-дослідної лабораторії (1989–2014); одночасно — завідувач курсу (2001), завідувач кафедри фармакоекономіки (2004–2011) НФаУ.

Напрями наукових досліджень: створення та доклінічне вивчення нових ліків із субстанціями синтетичного та природного походження різноманітної фармакологічної дії; клініко-економічні дослідження лікування різних захворювань.

Наукові здобутки: вивчено 120 ЛП, серед них близько 50 — оригінальні та 70 — генеричні. Автор та співавтор понад 1000 наукових і навчально-методичних праць, у т.ч. 137 авторських свідоцтв та патентів, 7 монографій, 7 інформаційних листів, понад 400 статей, 480 тез доповідей (на зарубіжних симпозіумах і конгресах), 3 підручників і 35 навчально-методичних розробок, 16 наукових методичних рекомендацій. Підготувала 7 докторів і 25 кандидатів наук.

Нагороди: нагрудний знак «Петро Могила» МОН України (2005).

Основні праці: Поиск и изучение новых нестероидных противовоспалительных средств — производных дикарбоновых кислот (докт. дис.). — М., 1992; Можливості використання препарату дубильних речовин альтану для лікування колітів: Моногр. — Х., 2003 (співавт.); Фармакоэкономика: Учеб. пособие. — Х., 2007 (співавт.); Фармакоекономіка: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. — Вінниця, 2009 (співавт.); Pharmacoeconomics: Manual for students of higher schools. — Kharkiv: NPhaU: Golden Pages, 2012 (співавт.); Фармакоекономічні основи формулярної системи. — Х., 2015 (співавт.); Фармакоекономіка: Метод. реком. — Х., 2014 (співавт.); Современные методы исследования биологических систем: Учеб. пособие. — Х., 2015 (співавт.); Методичні рекомендації з оцінки клінічної та економічної доцільності використання лікарських засобів у лікувально-профілактичному закладі. — Х., 2012 (співавт.); Методичні рекомендації з вивчення споживання лікарських засобів за АТС/DDD-методологією. — Х., 2012 (співавт.); Алгоритм доклінічного вивчення препаратів для місцевого лікування ранового процесу: Метод. реком. — К., 2013 (співавт.); Експериментальне вивчення нових препаратів для місцевого лікування ран: Метод. реком. — К., 2013. (співавт.); Вивчення наслідків віддаленого впливу мідекаміцину на репродуктивну та імунну системи // Дитячий лікар. — 2013. — № 7–8 (співавт.); Investigation of the hepatoprotective properties of «Phytovenol» capsules on the model of medicamentous hepatitis in rats // Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences. — 2014. — Vol. 27, № 4 (співавт.); Study of immunomodulating activity of rectal suppositories with an extract of licorine root // J. Pharm. Pharmacol. — 2014. — Vol. 2, № 4 (співавт.); Justification of concentration of active substances in a new ointment for the wound healing process treatment // J. Chem. Pharm. Res. — 2015. — № 7 (6) (співавт.); Фармакоэкономический анализ терапии боли в нижней части спины при использовании мильгаммы и отечественных препаратов // Проблемы стандартизации в здравоохранении. — 2014. — № 11–12 (співавт.); Оцінка фармакотерапії хронічного обструктивного захворювання легенів в умовах стаціонару // Астма та алергія. — 2015. — № 3 (співавт.); Растительные препараты в фармакотерапии циститов: клинико-экономический аспект // Семейная медицина. — 2015. — № 5 (61) (співавт.).

Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти / За заг. ред. В.П. Черних. — Х., 2005; Науковці України: еліта держави. — К., 2015. — Т. 4; Славетні імена Національного фармацевтичного університету / За ред. чл.-кор. НАН України В.П. Черних. — Х., 2005; Черних В.П., Зупанець І.А., Мнушко З.М. та ін. Українська фармацевтична академія 1921–1996. — Х., 1996.


Інші статті автора