ШТРИГОЛЬ Сергій Юрійович

ШТРИГОЛЬ Сергій Юрійович (14.08.1963, Полтава) — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакології та лікарської токсикології НФаУ.

Штриголь.tifЗакінчив лікувальний факультет Іванівського державного медичного інституту (1986), інтернатуру з внутрішніх хвороб (1987), аспірантуру зі спеціальності «Фармакологія» (1990).

Працював: асистент (1990–1993), доцент (1993–1996), завідувач (1996–2002) кафедри фармакології з клінічною фармакологією, заступник декана педіатричного факультету (1995–1999), декан факультету додаткової професійної освіти Іванівської державної медичної академії; професор кафедри фармакології (2002–2003), професор кафедри фармацевтичної технології з клінічною фармацією (2003–2004); декан факультету післядипломної освіти (2004–2005), завідувач кафедри клінічної фармакології та фітотерапії (2004–2007), професор кафедри технології ліків і клінічної фармакології з фармацевтичною опікою (2008–2011) ІПКСФ НФаУ; завідувач кафедри фармакології та лікарської токсикології НФаУ (з 2011); завідувач (2013–2015), старший науковий співробітник (з 2015) Центральної науково-дослідної лабораторії НФаУ; кандидат медичних наук (1991), доцент (1994), доктор медичних наук, професор РФ (2000) та України (2007); заслужений професор НФаУ (з 2015).

Напрями наукових досліджень: фармакологія нирок, водно-сольового обміну, цукрового діабету, пуринового обміну, екстремальних температур, системного та мозкового кровообігу, психофармакологія, лікарська токсикологія.

Здобутки: започаткував оригінальний напрям у фармакології — вплив сольового складу харчового раціону на ефективність ЛП різних груп, що є важливим для підвищення ефективності фармакотерапії. Автор та співавтор близько 700 наукових і навчально-методичних праць, серед них 3 монографії, понад 60 авторських свідоцтв і патентів, понад 410 журнальних статей, понад 10 підручників та навчальних посібників, 2 методичних рекомендації, затверджених МОЗ України, 22 інформаційні листи. Підготував 2 докторів та 14 кандидатів наук.

Основні праці: Сравнительное изучение противоотечной эффективности новой сользаменяющей смеси при экспериментальной недостаточности кровообращения (канд. дис.) — Челябинск, 1990; Исследование модуляции фармакологических эффектов при различных солевых режимах (докт. дис). — Иваново, 1999; Вегетотропные средства: Пособие. — Иваново, 1999, 2003; Фармакология с клинической фармакологией: Пособие. — Иваново, 2002 (співавт.); Самостійна робота студентів із фармакології: Посіб. — Х., 2004 (співавт.); Модуляция фармакологических эффектов при различных солевых режимах: Моногр. — Х., 2007; Фармакология в помощь студенту, провизору и врачу: Учебник. — Х., 2013 (співавт.); Віхи історії. До 90-річчя заснування кафедри фармакології: Моногр. — Х., 2014 (співавт.); Лекарственные растения, почки и обмен мочевой кислоты: Моногр. — Х., 2014 (ред., співавт.); Лекарственная токсикология: Учебник. — Х., 2015 (співавт.); Фармакология. Руководство для внеаудиторной и аудиторной работы студентов: Пособие. — Х., 2015 (ред., співавт.).

Ивановская государственная медицинская академия: история, традиции, современность. — Иваново, 2000; Ивановская государственная медицинская академия. Страницы истории и современность. — Иваново, 2006; Славетні імена Національного фармацевтичного університету / За ред. чл.-кор. НАНУ, проф. В.П. Черниха. — Х., 2005.


Інші статті автора