ШЕМЧУК Леонід Антонович

ШЕМЧУК Леонід Антонович (15.02.1956, м. Чуднів Житомирської обл.) — доктор хімічних наук (1999), професор (2001), завідувач кафедри органічної хімії (з 2015) НФаУ.

Шемчук Л.А..tifЗакінчив ХФІ (1978), аспірантуру при кафедрі органічної хімії (1980–1984).

Працював: асистент (1980), доцент (1986), професор (2001–2015), завідувач (з 2015) кафедри органічної хімії НФаУ.

Напрями наукових досліджень: дизайн та синтез фармакологічно привабливих білдинг-блоків гетероциклічної природи; хімія поліфункціоналізованих бензо- та тієнопіримідинів; синтез спіропіримідинів та спіро-2-оксіндолів з використанням багатокомпонентних доміно-взаємодій; вивчення синтетичного потенціалу циклічних сульфаніламідів у мультикомпонентних взаємодіях; синтез конденсованих 4Н-піранових, спіро-4Н-піранових, 2Н-піранових, 4Н-тіопіранових та 2-піридинових систем на основі 1,3-дикарбонільних сполук та їх синтетичних аналогів.

Наукові здобутки: автор та співавтор понад 250 публікацій, серед яких понад 30 навчально-методичних видань, 90 статей, 2 авторські свідоцтва, 5 патентів України, 13 статей до Фармацевтичної енциклопедії. Підготував 6 кандидатів наук, керує виконанням 4 кандидатських дисертаційних робіт.

Нагороджений: Почесними грамотами МОЗ України (2002, 2008, 2010); Українського хімічного товариства (2000); заслужений викладач НФаУ (2009), дипломант обласного конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена» (2001, 2002), стипендіат Харківської обласної державної адміністрації у галузі науки імені М.О. Валяшка (2015).

Основні праці: Синтез, свойства и биологическая активность эфиров аренсульфонилоксаминовых кислот и продуктов их превращения» (канд. дис.). — Х., 1985; Синтез та хімічні перетворення похідних глутарамінових кислот і гетероциклічних сполук на їх основі (докт. дис.). — Х., 1999; Кинетика гидразинолиза N-(арилсульфонамидо)глутаримидов в диметилформамиде. К вопросу о механизме влияния сульфонамидного фрагмента на реакционную способность имидов // ЖОрХ. — 1994. — Т. 30. — Вып. 6 (співавт.); Превращение N΄-антранилоилгидразидов дикарбоновых кислот: синтез производных хиназолин-4-она // ЖОрХ. — 1998. — Т. 34. — Вып. 4 (співавт.); Превращение диацильных производных антранилогидразида в условиях циклодегидратации // ЖОрХ. — 1999. — Т. 35, Вып. 2 (співавт.); Синтез 2-R-3-гидрокси-[1,2,4]триазино[6,1-b]-хиназолин-4,10-дионов // ЖОрХ. — 2006. — Т. 42, Вып. 5 (співавт.); Synthesis and molecular structure of spirocyclic 2-oxindole derivatives of 2-amino-4H-pyran condensed with the pyrazolic nucleus // Tetrahedron. — 2007. — Vol. 63 (співавт.); Синтез конденсированных 2´-амино-3´-R-спиро[индол-3,4´-пиран]-2(1Н)-онов // ЖОрХ. — 2008. — Т. 44, Вып. 12 (співавт.); Studying the Grignard reaction of qunazolinone derivatives containing an ester group // ЖОФХ. — 2011. — Т. 9, Вип. 3 (35) (співавт.); An efficient, three-component synthesis and molecular structure of derivatives of 2-amino-3-R-6-ethyl-4,6-dihydropyrano[3,2-c][2,1]benzothiazine-5,5-dioxide spirocombined with a 2-oxindole nucleus // Tetrahedron. — 2014. — Vol. 70 (співавт.); Peculiarities of 2-amino-3-R-4-aryl-4H-pyranes multicomponent synthesis derived from 1H-2,1-benzothiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide // RSC Adv. 2016. — Vol. 6 (співавт.); От субстанции к лекарству: Учеб. пособие. — Х.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2005. — 1244 с. (співавт.); Organic chemistry. Basic lecture course: The study guide for students of higher schools — Kharkiv: NUPh; Original, 2011 (співавт.); Organic chemistry. Short lecture course 1–31 lectures / Ed. V.P. Chernykh. — Kharkiv: NPhaU, 2012 (співавт.); Прикладна ІЧ-спектроскопія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — Х.: НФаУ. — 2014 (співавт.); Apllied IR-spectroscopy: a manual for students of higher schools — Kharkiv: NPhaU. — 2014. — 152 p. (співавт.); Органічна хімія. Тести з поясненнями: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — Х.: НФаУ. — 2014 (співавт.) (2014 — укр., 2015 — рос., англ.).

История кафедры органической химии Национального фармацевтического университета. Кн. 2. Кафедра органической химии: прошлое и настоящее, традиции и новаторство / Ред. кол.: В.П. Черных (председатель) и др.; сост. Т.В. Шпичак, Л.А. Шемчук и др. — Х., 2009; Славетні імена Національного фармацевтичного університету / За ред. чл.-кор. НАН України, проф. В.П. Черних. — Х., 2005.


Інші статті автора