ЦУБАНОВА Наталя Анатоліївна

ЦУБАНОВА Наталя Анатоліївна (19.10.1973, Харків) — доктор фармацевтичних наук (2014), професор (2015) кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ.

Цубанова.tifЗакінчила фармацевтичний факультет Української фармацевтичної академії (1996), магістратуру за спеціальністю «Фармакологія» (1998) та аспірантуру (2003).

Працювала: старший лаборант (1996) кафедри клінічної фармації; молодший науковий співробітник (1998) Центральної науково-дослідної лабораторії; доцент (2005–2009) кафедри фармакотерапії; доцент (2009), професор (2014) кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ.

Напрями наукових досліджень: доклінічні фармакологічні дослідження БАР з органотропною активністю (флебопротекторна, психотропна, нефропротекторна, кардіопротекторна, гепатопротекторна), флебопротекторних ЛП з антиоксидантним механізмом веноконстрикторної дії.

Наукові здобутки: автор та співавтор близько 230 наукових праць, серед них — 11 патентів, 10 методичних рекомендацій та навчальних посібників.

Основні праці: Експериментальне вивчення нового, комплексного, венотонічного препарату на основі рослинних компонентів — венотропіну (канд. дис.). — Х., 2004; Антигіпоксичні та органопротекторні властивості спіроциклічних похідних оксиндолу (експериментальне дослідження) (докт. дис.). — Х., 2013; Фармацевтична опіка при використанні засобів контрацепції: Навч. посіб. — К., 2010 (співавт.); Застосування 4,3՛-Спіро[(2-аміно-3-ціано-4,5-дигідропірано[3,2-c]хромен-5-он)- 5-метил-2΄-оксиндолу] в якості церебропротекторного засобу (патент) 2010 (співавт.); Гепатопротекторная активность спироциклического производного оксиндола в условиях острой ишемии печени // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Медицина Фармация. — Белгород, 2014; Фармакология и фармакотерапия: итоги и перспективы: Моногр. — Новосибирск, 2014 (співавт.).

Ліки і здоров’я. — 2001. — № 30(246); Молодість фармації. — 2006. — № 3 (34).


Інші статті автора