ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ

ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ — це вид маркетингової діяльності, який передбачає використання різних форм цифрових каналів для взаємодії зі споживачами та іншими контрагентами на ринку. До цифрових каналів можуть бути віднесені цифрове телебачення, Інтернет, локальні мережі, мобільний зв’язок, інтерактивні екрани, спеціальні додатки. Ц.м. може бути використаний в online-режимі через користування мережею Інтернет, а також в offline-середовищі через використання цифрових додатків у телефонах, планшетах, SMS та MMS, рекламних дисплеїв на вулицях. До інструментів Ц.м. належать: створення власного WEB-сайту, розповсюдження інформації через соціальні мережі, e-mail-розсилання, телесемінари, вебінари, блоги, банерну рекламу, контекстну рекламу, ігри, квести, опитування, інтерактивні листівки, додаткову реальність, відеосервіси, інтерактивні поверхні, малюнки, звуки, анімації тощо. Основними перевагами Ц.м. у сучасних умовах є: інтерактивність, відсутність територіальних обмежень, легкий доступ до ресурсів, залучення цільової аудиторії, можливість оперативного оцінювання компанії з просування, яке проводиться, та управління подіями в режимі реального часу. Ц.м. трактується як постійний двосторонній діалог з кожним споживачем, який в оперативному режимі дозволяє оптимізувати взаємодію. Такий підхід дозволяє перейти від нав’язувальної стратегії активного проштовхування товару до пошуку зацікавленого споживача, який емоційно готовий і згодний користуватися інформацією, що надається, а також зацікавлений у придбанні певного товару.

Особливого значення набуває використання інструментів Ц.м. у фармації та медицині як соціально значущих галузях, оскільки питання здоров’я, профілактики, лікування, застосування ліків турбують широкі верстви населення. Споживачами медичної й фармацевтичної інформації можуть бути як спеціалісти (лікарі, фармацевти), так і кінцеві споживачі ліків і товарів аптечного асортименту (пацієнти). Для лікарів існують сайти новин, нові ЛП, розклад медичних та фармацевтичних конференцій, сайти з різних захворювань, сайти асоціацій, фахові журнали та ін. Сайти для фахівців фармацевтичної галузі містять інформацію стосовно контролю якості в обігу ліків, інформацію фармацевтичних виробників, аналітичні огляди ринку, маркетинг у фармації, нові товари та ін. Кінцеві споживачі медичної і фармацевтичної інформації сьогодні вивчають сайти стосовно лікування окремих хвороб, поради лікарів та фармацевтів, відгуки інших споживачів. Крім того, задовольняються потреби в пошуку найдешевшого товару в аптеках, його наявності, а також розташування аптек, акцій, знижок та інших заходів аптек. Завдяки використанню Ц.м. більш доступною стає аналітична і довідкова інформація.

Вертайм К., Фенвик Я. Цифровой маркетинг: Как увеличить продажи с помощью социальных сетей, блогов, вики-ресурсов, мобильных телефонов и других современных технологий. — М., 2010; Ключ к успеху: современные инструменты фарммаркетинга и возможности сети Интернет (Pharma MCM Forum) // Еженедельник АПТЕКА. — 2015. — № 1016 (45). — Режим доступа к журн.: [www.apteka.ua]; Balekari U., Nallaguntla L. Multichannel marketing (MCM) in pharmaceutical industry // In. J. Pharm. Sc. B. Man. — 2015. — Vol. 3.


Інші статті автора