ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ — комплекс заходів зі своєчасного забезпечення особового складу військ якісними, безпечними, доступними та безкоштовними ЛП згідно з переліком і обсягом, установленим законодавством з метою відновлення їх боє- та працездатності. Ф.з.в. створюється у всіх видах бойових дій та повсякденної діяльності особового складу і здійснюється силами та засобами медичної служби Збройних Сил України. Фінансування Ф.з.в. здійснюється за рахунок бюджетних коштів. Порядок Ф.з.в. регулюється Конституцією України, Законами України «Про оборону України», «Про Збройні Сили України», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про Раду національної безпеки і оборони України», Постановою «Про взаємодію медичних служб Збройних Сил та інших військових формувань із державною системою охорони здоров’я і про створення загальнодержавної системи екстремальної медицини», Концепцією оборони і будівництва Збройних Сил України, Воєнною доктриною України тощо.

Медична служба збройних сил [Ел. ресурс]. — Режим доступу: http://medical-enc.com.ua/medsluzhba_vs.htm; Міністерство збройних сил України [Ел. ресурс]. — Режим доступу: http://www.mil.gov.ua.


Інші статті автора