ФАРМАКОЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА

ФАРМАКОЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА — складова загальної методології оцінки технологій охорони здоров’я (Нealth technology assessment — HTA), яка є методом ідентифікації, дослідження та порівняння показників клінічної ефективності та прямих медичних витрат (вартості фармакотерапії) у застосуванні певних технологій охорони здоров’я з метою прогнозування їх переваг для окремого хворого та системи охорони здоров’я в цілому, а також суспільства у коротко- та середньотривалій перспективі. Уперше термін «фармакоекономічна оцінка» був запропонований професором А.С. Немченко та доцентом К.Л. Косяченком у 2012 р. Необхідність застосування Ф.о. та фармацевтичного забезпечення населення пов’язана з реальною відсутністю достовірної інформації, що стосується клінічної ефективності застосування тих чи інших ЛП та їх цінових характеристик. Ф.о. як метод має певні обмеження у використанні та інтерпретації отриманих результатів і застосовується у разі необхідності вирішення питань, що потребують оперативного прийняття рішень за умов об’єктивної обмеженості інформації. Ф.о. складається з чотирьох етапів: підготовчого, організаційно-аналітичного, розрахунково-експериментального та заключного. Для проведення Ф.о. технологій охорони здоров’я застосовують такі методи, як «вартість захворювання», «мінімізація витрат», «витрати — ефективність», а також частотний, АВС- і VEN-аналіз та інтегрований АВС/VEN-аналіз. Високовартісні та складні за організацією проведення методи фармакоекономічного аналізу «витрати — корисність (утилітарність)» та «витрати — вигода (користь)» не застосовуються при Ф.о. Це зумовлено специфікою проведення Ф.о., яка полягає в необхідності оперативного отримання результатів та можливості їх інтерпретації за умов об’єктивної обмеженості інформації, що використовується.

Немченко А.С., Косяченко К.Л., Корж Ю.В. Методика фармакоекономічної оцінки нових технологій фармакотерапії на ВІЛ-інфекцію // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. — 2012. — № 2; Панфілова Г.Л., Корж Ю.В., Цурікова О.В., Сокуренко І.А. Результати фармакоекономічного аналізу раціональності використання схем хіміотерапії хворим на гострі лейкози // Укр. вісник психоневрології. — 2015. — № 6.


Інші статті автора