ТРУДОВЕ ПРАВО

ТРУДОВЕ ПРАВО — це галузь права, яка регулює відносини між працівником і роботодавцем з питань приймання на роботу, робочого часу і часу відпочинку, оплати праці та звільнення з роботи. Основним джерелом Т.п. є КЗпП України, який поширюється й на фармацевтичних працівників. Також джерелами Т.п. є Закони України «Про оплату праці», «Про колективні договори і угоди», «Про відпустки», підзаконні нормативно-правові акти КМУ та Міністерства праці і соціальної політики України. Для фармацевтичних працівників установлюється скорочений робочий час у вигляд 36 год на тиждень, а також додаткова відпустка тривалістю 4 робочі дні. Інші умови праці фармацевтичних працівників не відрізняються від умов праці працівників інших професій.

Кодекс законів про працю України: Закон України в редакції від 13 травня 2011 р. — Х., 2011; Про відпустки: Закон України від 15 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 2. — Ст. 4; Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14. — Ст. 170; Про колективні договори і угоди: Закон України від 1 липня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 36. — Ст. 361; Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 17. — Ст. 121; Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 49. — Ст. 668.


Інші статті автора