СТАЛИЙ РОЗВИТОК ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ — безперервний процес збалансованого, цілеспрямованого та прогресивного розвитку фармацевтичної галузі як соціально-економічної системи, що передбачає вдосконалення сфери розроблення, виробництва і просування фармацевтичної продукції в країні, яке за умов динамічних змін внутрішнього та зовнішнього середовища забезпечує національні інтереси держави і позитивно впливає на зміцнення здоров’я нації. Забезпечення сталого розвитку галузі означає передусім досягнення лідируючих позицій на світовому ринку фармацевтичної продукції, що потребує постійного впровадження інновацій та підвищення інноваційного потенціалу галузі. Головна мета концепції С.р.ф.г. — задоволення потреб сучасного суспільства, без загрози здатності майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Розроблення ідеї сталого розвитку почалося восени 1983 р., коли згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН було створено Міжнародну Комісію у справах навколишнього середовища та розвитку (Committee on Environment and Sustainable Development). Теорія сталого розвитку є альтернативою парадигмі економічного зростання, яка ігнорує екологічну небезпеку від розвитку за екстенсивною моделлю.

С.р.ф.г. має відповідати зростанню економічних показників на базі впроваджуваних технологічних та соціальних інновацій: технічна і технологічна модернізація фармацевтичних підприємств, розвиток перспективних напрямків фармацевтичного виробництва, підвищення економічної та фізичної доступності ЛП для населення. Навпаки, нестійкий розвиток фармацевтичної галузі характеризується зростанням обсягів галузевого ринку при нераціональному споживанні населенням продукції та домінуванні відсталих технологій фармацевтичного виробництва. Економічне зростання тільки в тому випадку може бути ознакою сталого розвитку, якщо воно спрямоване на підвищення якості життя населення, збереження екологічної та біологічної рівноваги, забезпечене новітніми продуктивними силами і розвитком нових технологічних укладів. Забезпечення С.р.ф.г. означає передусім досягнення лідируючих позицій на світовому ринку фармацевтичної продукції, що вимагає постійного впровадження інновацій та підвищення інноваційного потенціалу галузі (див. також Фармацевтична галузь).

 Садовенко А., Масловська Л., Середа В., Тимочко Т. Сталий розвиток суспільства: Навч. посіб. — К., 2011; Социально-экономический потенциал устойчивого развития: Учебник / Под ред. Л.Г. Мельника, Н. Ханса. — Сумы, 2007; Фоміна М.В. Проблеми сталого економічного розвитку в умовах глобалізації: Моногр. — Донецьк, 2010.


Інші статті автора