КИСЛИЧЕНКО Вікторія Сергіївна

КИСЛИЧЕНКО Вікторія Сергіївна (24.09.1958, Харків) — доктор фармацевтичних наук (1999), професор (2002), заслужений професор НФаУ (2013), завідувач кафедри хімії природних сполук (з 2004) НФаУ.

Kislitschenko.tifЗакінчила з відзнакою ХФІ (1980).

Працювала: лабораторія технології ліків Харківського науково-дослідного інституту ендокринології та хімії гормонів (1980–1981); провізор-аналітик Сальської міжрайонної контори Ростовського обласного аптечного управління, Росія (1981–1982); викладач кафедри неорганічної хімії ХФІ (1982); аспірант (1982–1985), асистент (1985–1990), старший викладач (1990–1992), доцент (1992–2002), професор кафедри фармакогнозії (2002–2004); завідувач кафедри хімії природних сполук (з 2004) НФаУ.

Напрями наукових досліджень: пошук нових джерел лікарських, сільськогосподарських та плодово-ягідних рослин, вивчення сировини рослинного та тваринного походження з метою отримання комплексів БАР; розроблення методів контролю якості ЛРС та фітозасобів; упровадження перспективних наукових розробок у промислове виробництво.

Наукові здобутки: співавтор 21 ЛП, які випускаються фармацевтичною промисловістю; співавтор 3 підручників, 13 посібників та 3 монографій, понад 50 методичних рекомендацій, низки навчальних програм, у її доробку понад 650 наукових праць, 4 авторські свідоцтва та 38 патентів України і Росії. Підготувала 3 докторів і 23 кандидатів наук, керує підготовкою 3 докторських і 7 кандидатських дисертацій.

Громадська діяльність: член ученої ради НФаУ, центральної методичної комісії НФаУ, спеціалізованої вченої ради НФаУ, проблемної комісії «Фармація» МОЗ та НАМН України, голова напрямку фітохімічних досліджень проблемної комісії НФаУ, редакційних колегій 3 фахових журналів. Дійсний член Фармакогностичного товариства США (American Society of Pharmacognosy) та Міжнародної фармацевтичної федерації (International Pharmaceutical Federation), міжнародної громадської організації «Асоціація виробників, розробників і операторів ринку спеціальних харчових продуктів та лікувально-профілактичних косметичних засобів».

Нагороди: почесні грамоти різного рівня та Подяка голови Харківської облдержадміністрації, стипендіат у галузі науки (з фармації) імені М.О. Валяшка (2011).

Основні праці: Фитохимические исследования в ряду карденолидов и флавонолов (канд. дис.). — Х., 1985; Фармакогностичне вивчення представників родини аґрусові, бруслинні, ранникові і розробка на їх основі лікарських засобів (докт. дис.). — Х., 1999; Фитотерапия аллергический проявлений: Моногр. — Х., 1998 (співавт.); Расторопша пятнистая: вопросы биологии, культивирования и применения: Моногр. — Полтава, 2008 (співавт.); Расторопша пятнистая — от интродукции к использованию: Моногр. — Полтава, 2008 (співавт.); Фитотерапия аллергических проявлений. — Х., 1998 (співавт.); Основы практической фитотерапии: Учеб. пособие. — Х., 1999 (співавт.); Фармакогнозія з основами біохімії рослин: Підруч. — Х., 2000 (співавт.); Практикум по фармакогнозии: Учеб. пособие для студ. вузов. — Х., 2003 (співавт.); Фармакогнозия: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — Х., 2007 (співавт.); Системная фитотерапия: Учеб. пособие. — Х., 2008 (співавт.); Сырьевые источники продуктов биотехнологии и их анализ: Учеб. пособие для студ. вузов. — Х., 2008 (співавт.); Сировиннi джерела продуктiв бiотехнологiї та їх аналiз: Навч. посiб. для студ. вищих навч. закладiв. — Х., 2009 (співавт.); Фармакогнозія. Лабораторний практикум: Навч. посіб. — Х., 2009 (співавт.); Guide in pharmacognosy Questions & Answers «Krok-2». — Kharkiv, 2009 (співавт.); Pharmacognosy. Laboratory hand-book. — Kharkov, 2009 (співавт.); Medicinal plants resource science: handbook for higher school students. — Kharkiv, 2012 (співавт.); Pharmacognosy: textbook for higher school students. — Kharkiv, 2011 (співавт.); Ресурсознавство лікарських рослин: Навч. посіб. для студентів спеціальності «Фармація». — Х., 2015 (співавт.); Фармакогнозія: Базовий підруч. для студ. вищ. фармац. навч. закл.(фармац. ф-тів) IV рівня акредитації. — Х., 2015 (співавт.); Методика підготовки та проведення лабораторних занять з фармакогнозії: Навч.-метод. посіб.: У 2 т. — Тернопіль, 2016 (співавт.).

Імена України. — К., 2007; Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події факти / За заг. ред. В.П. Черниха. — Х., 2005; Кисличенко В.С. До 30-річчя науково-педагогічної і громадської діяльності: бібліографічний покажчик. — Х.: Вид-во НФаУ, 2010; Науковці України — еліта держави. Т. ІV / Авт.-упор. Я. Білейчук. — К., 2015; Славетні імена Національного фармацевтичного університету / За ред. чл.-кор. НАН України, проф. В.П. Черниха. — Х., 2005.


Інші статті автора